Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 28.4.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΨΥΧΙΚΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΣ ΔΙῌΡΗΜΕΝΗ! Ὁ Πατριάρχης δέν ἐργάζεται πρός τήν κατεύθυνσιν «τοῦ ἦν ἡ καρδία καί ἡ ψυχή μία», ἀλλά τῆς διαιρέσεως καί τοῦ πολέμου. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Τὰ «ἐγκλήματα» τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ. Γράφει ὁ κ.  Βασίλειος Καλογερόπουλος, θεολόγος.

➢ Ἐπικίνδυνος ἐμμονὴ Ἐπιστασίας καὶ Ἱ. Κοινότητος διὰ ἔξοδον Ἐφεστίου Εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐν ὄψει ἐκλογῶν. Γράφουν Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες.

➢  Τά ἀκριβῆ γεγονότα. Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους, 11-04-2023.

➢ Ἡ κατάρα τοῦ Νόμου καὶ οἱ κατηραμένοι νόμοι! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀντιμάχεται τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τὸ Κυπριακόν. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος.

➢ Ἐπίσκοπος καὶ Πρεσβύτερος καὶ Μοναχικὸν Δίκαιον! Ὑπὸ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ & Καθηγητοῦ Δρ. Ἀλεξίου Παναγοπούλου, (Phd Δρ. Νομικῶν & Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, Phd Δρ. Βιοηθικῆς, Phd Δρ. Θεολογίας, Post Doc Δικαίου,  Habil.,-Διπλωματούχου Ὑφηγητοῦ,  Καθηγητοῦ Νομικῆς Δ.Δικαίου Fpsp, & Ἀκαδημαϊκοῦ MCA).

➢ Σὲ καιροὺς ἐσχάτης παρακμῆς. Ὅταν ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται ἐσύροντο ὄπισθεν τῶν πολιτικῶν! Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀβέρκιος.

➢ Αἱ σκοτειναὶ μεθοδεύσεις τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῶν Η.Π.Α. Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου.

➢ Ἀναίρεσις θέσεων καθηγητοῦ Βλασίου Φειδᾶ. Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ «Ὁ Ἀμερικῆς πῆγε τρέχοντας πάλι νὰ εὐλογήσει τὰ “διπλωματικὰ” ὅπλα τῶν Τούρκων». Τοῦ κ. Μιχάλη Ἰγνατίου, δημοσιογράφου.

➢ Μέγας Ἀρχιμανδρίτης συνελήφθη διὰ κλοπήν. Τί συμβαίνει εἰς τὸ Φανάρι;

➢ Τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα κατεπατήθη περιουσία Ἱ. Μονῆς εἰς τοὺς Ἁγίους Σαράντα! Γράφει ὁ π. Ἠλίας Μάκος.

➢ Ὁλοταχῶς διὰ τὴν Χάγην;!

➢ Ὁ Κων/λεως καὶ ἡ ΕΥΠ.

➢ Συνεχίζεται ὁ ἐκμαυλισμὸς εἰς τὰ σχολεῖα.

➢ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος: «Ὁ Πατριάρχης δὲν ἔχει…».

➢ Νωθροὶ καὶ ζηλωταί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ πνευματικὴ παρακαταθήκη τοῦ Γέροντος Ἰακώβου. Διηγήσεις καὶ παραινέσεις. Γράφει ἡ κα Εὐαγγελία Χρόνη, Θεολόγος.

➢ «Ἔγειρε…»! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ «Συσταυρωθῶμεν αὐτῷ καὶ συνανιστῶμεν». Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Προφητεία Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. «Θὰ βγῆ ἕνα μαγικὸ κουτὶ, ποὺ θὰ τρελλάνη τὸν κόσμο». Διὰ τὴν ὀργιακὴν χρῆσιν τῆς τηλεοράσεως, ὡς ἀδρανοποίησις τῆς σχέσεως μὲ τὸν Θεόν. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ἐ. Σακαλάκης, Μαθηματικός.

➢ Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, διδάσκαλος.

➢ Ἡ Νέα Ἐποχὴ εἰς τὴν καθημερινότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Τοῦ Δρ. Κων/νου Ἀποστόλου-Κατσαροῦ, τ. Λέκτορας καὶ Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μπράιτον τῆς Βρετανίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο κατέχει μεταπτυχιακὸ καὶ διδακτορικὸ τίτλο.

➢ Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος διά τόν Ἑλληνισμόν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Μυργιώτης, Μαθηματικός.

➢ Ἐντροπὴ καὶ αἶσχος. Γράφει ὁ κ. Φώτιος Γανόπουλος, Ἀπόφοιτος Ἰδιωτικῆς Σχολῆς Λογιστικῆς, Μαθητευόμενος Ἁγιογράφος.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης