Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 2.2.2024
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΜΑΞΙΜΟΥ» ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΝ ΡΑΒΔΟΝ. Κλείει Ἱ. Ναούς, παύει τοὺς «Τρεῖς Ἱεράρχας», ὁρίζει τὶ εἶναι ἁμαρτία, ἐπιτρέπει τὴν βεβήλωσιν ἱ. εἰκόνων… Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Ἡ συζήτησις διὰ τὸν «γάμον» καὶ τὴν ἀπόκτησιν τέκνων ἀπὸ ζευγάρια ὁμοφυλοφίλων. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς εἰς Νομικὴν σχολὴν ΕΚΠΑ.

➢ Τελεσιδίκησεν ἡ ὑπόθεσις τοῦ Ο.Τ.

➢ Εὐχαριστίαι εἰς τὴν Π.Ο.Ε. διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ.

➢ Ἆραγε μόνον ἡ κυβέρνησις νομοθετεῖ;

➢ Ἀπαιτοῦνται ἄμεσα μέτρα πνευματικῆς θωρακίσεως τῶν νέων μας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας

➢ Βάναυσος καταστρατήγησις τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητος ἡ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης, Δικηγόρος.

➢ Τὰ ἐρεβώδη καὶ βλάσφημα ὑπὸ γραφίδων μασόνων! Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀβέρκιος.

➢ Ὁμοφυλοφιλίας ἐγκόλπιον. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Ἰ. Ἰστίκογλου, Ψυχίατρος.

➢ Θὰ τολμηθῆ ἀπάντησις ἀπὸ τὸν κ. Π. Μαρινάκην εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ αὐστηρότατα τὴν ὁμοφυλοφιλία! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ «Ὁμοφυλοφιλία: Ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες στὸν M. Foucault». Τοῦ π. Νικολάου Λουδοβίκου.

➢ Ἡ σκληρυμένη καί πωρωμένη καρδία. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Θεολόγος Καθηγητής.

➢ Ἡ Κυβέρνησις νομοθετεῖ καὶ θρησκευτικὸν γάμον ὁμοφυλοφίλων! Τοῦ κ. Μανώλη Κοττάκη.

➢ Ἄν οἱ Βουλευταὶ ἔχουν συνείδησιν... Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος.

➢ «Ποιό λοιπὸν εἶναι τὸ χειρότερο;». Γράφει ὁ κ. Χ. Μηνάογλου, δρ. Ἱστορίας.

➢ Νὰ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗ ὁ Ἀλεξανδρείας.

➢ Νέος στυγνὸς φασισμός. Γράφει ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Κυρατσάκις.

➢ Δελτίον Τύπου Ἱ. Μ. Κηφισίας.

➢ «Ὅσιος Δανιὴλ ὁ Κατουνακιώτης (1846-1929)». Μία διαχρονικὴ «Φωνὴ ἐξ Ἁγίου Ὄρους» κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακαλάκης, Μαθηματικός.

➢ Ἄφαντος ὁ Μητρ. Περιστερίου! Παρέβη τὴν ὑπόσχεσίν του...

➢ Φανάρι: Ἡ πίστις ἔχει ὡς ἀρχὴν τὸ 2016!

➢ Ὑπουργικὴ ἐκχώρησις τοῦ «Ἡλίου τῆς Βεργίνας» εἰς τὰ Σκόπια;

➢ Οὐδεμία ὑποδοχή εἰς τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς.

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κατέθεσε στέφανον ὡς νὰ ἦτο πολιτικὸν πρόσωπον!

➢ Σεβ. Πατρῶν, «Μηδὲν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ».

➢ Αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Σεβ. Δημητριάδος.

➢ Ἡ Κυβέρνησις ἀπαντᾶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

➢ Τώρα μετρᾶ ὁ Χριστὸς τοὺς φίλους Του… «Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντες, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145 – β). Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Κανής.

➢ Τί Ἑλλάδα θὰ παραδώσετε; Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ταμουρίδης, Ἀντγος ἐ.ἀ.-Ἐπίτιμος Α' Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ.

➢ Ὁ αἱρετικὸς δυτικὸς χριστιανισμὸς καταρρέει! Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Περὶ Μνημοσύνων». ΤΡΙΤΟΝ: «Ἡ Λογική». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ποῦ ἐκκλησιαζόμεθα;Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ποία εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας; Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

 


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης