Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 10.11.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΠΑΤΩΡ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ! «Τὴν Θεία καταγωγή μας νὰ γνωρίσουμε βιωματικά κατὰ τὴν πρὸ τῶν Χριστουγέννων περίοδο». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης.

➢ Πολυτεχνεῖον. Τί ἀκριβῶς ἦτο. Γράφει ὁ κ. Διονύσιος Ἀλ. Πελέκης, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

➢ «Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρήσια, δὲν πεθαίνουν», Κωνσταντῖνος Κατσίφας (28-10-2018). Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας.

➢ Εἶναι προαιρετική ἤ ὑποχρεωτική ἡ ἀποτείχισις ἀπό αἱρετικούς «ποιμένας»; Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, πρ. Ἀν. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

➢ Ἀπάντησις πρὸς μὴ μεμαθηκότας. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

➢ Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προωθεῖ τὴν «ὁμοφυλοφιλικήν ἀτζέντα»; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος.

➢ Ὁ Ἀμερικῆς ἐπιμένει διὰ τὸ «κοστούμι» τὸ ἰδικόν του καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

➢ Καταγγελία ἐνώπιον τοῦ «Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης, Δικηγόρος.

➢ Τὸ ἀρχαῖον δρᾶμα εἰς τὴν ἑλληνικὴν καθημερινότητα. Γράφει ὁ Δρ. Τάκης Φλωριᾶς, Διδάκτωρ Φυσικὸς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Νομικὸς (Νομικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν  ΕΚΠΑ), Ἀρθρογράφος εἰς ἐφημερίδας Ἀθηνῶν καὶ Λευκωσίας.            

➢ «Τί πᾶς νὰ διαπραγματευθῆς μὲ τὸν Τοῦρκον;». Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ταμουρίδης, Ἀντγος (ἐ.ἀ)-Ἐπίτιμος Α΄ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ.

➢ «Πίσω ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται στήν διά νόμου ἐπιβολή ἀπό τόν Ζελένσκι (καί) στήν Οὐκρανία τοῦ νέου ἡμερολογίου». Tοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Ἡ ΔΙΣ νὰ ζητήση τὴν ἀπέλασιν τοῦ Τσαρκνιᾶ! Ἐπετέθη κατὰ τοῦ μακαριστοῦ Φλωρίνης!

➢ «Κύριε Κασσελάκη, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία».

➢ Ἡ ψηφιακὴ ταυτότης ὡς ἐχθρός τῆς ἐλευθέρας κοινωνίας. Γράφει ὁ κ. Ἀναστάσης Καραφύλλης. 

➢ Φόνοι ἐκ προμελέτης. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμόν κακουργήματος! Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ Εἰς καιροὺς ἐσχάτης παρακμῆς. Ὅταν Ἀρχιεπίσκοπος «διέτασσε» νὰ τελεσθῆ «ἁγιασμός» εἰς μασονικὸν Μέγαρον καὶ Δεσπότης ἐτέλει αὐτοπροσώπως τὰ ὅμοια! Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀβέρκιος.

➢ Τὰ περὶ “οἰκουμενικῶν προσευχῶν’’ ἀντιστρατεύονται τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Ἡ προσκύνησις τῶν Ἁγίων». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή: Ἡ νεωτέρα ἐποποιΐα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

➢ Εἰσπήδησις Φαναρίου εἰς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.

➢ 20.000.000 διὰ τὸ Ὀρφανοτροφεῖον.

➢ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κιλκισίου διὰ τὴν «Route 66».

➢ Δύο Μητροπολῖται καὶ εἷς Ἀρχιμανδρίτης.

➢ Ἐφονεύθησαν 3.600 παιδιὰ Παλαιστινίων.

➢ Ξεκόλλα, μὴν εἶσαι κολλημένος! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Παῦλος Μελᾶς, ὁ πρωτοπόρος καὶ Πρωτομάρτυς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Γράφει ἡ Δρ. Μαρία – Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης