Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 15.12.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΘΜΟΝ ΧΙΛΙΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ. Ἐπεμβαίνουν εἰς τὰ φορολογικὰ προνόμια καὶ τὸ ἀπόρρητον τῶν δεμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ «Μακαριώτατε Κύπρου, τί φοβᾶστε;».

➢ Μακαριώτατε, μή συνηγορεῖτε εἰς τήν ἔξωσιν τοῦ Τ. Σταυροῦ. Γράφει ὁ Μητροπολίτης Πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος.

➢ Ὁ Σεβ. Περιστερίου ἐσταυρώθη δι’ ἡμᾶς;

➢ Ὁ «δάσκαλος» τοῦ Σεβ. Περιστερίου.

➢ Μίτραι κρύβουν ἔνοχα μυστικά! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Τό κυοφορούμενον εἶναι Ἕλλην Πολίτης. Γράφει ὁ κ. Διονύσιος Ἀλ. Πελέκης, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

➢ Πῶς «ἐγελοιοποιήθη» ἕνας Δεσπότης, ὅταν ἐμυεῖτο εἰς τὴν Μασονίαν!

➢ Ἔλεγχος τῶν σκανδάλων καὶ ὄχι ἀνοχή. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ… «ΓΑΜΟΝ» ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ; Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

➢ Τί εἶναι ὁ θάνατος; Ἀπάντησις πρὸς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς τοῦ ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Τὰ περὶ “ἀνωτάτης ἐξουσίας’’ δίδουν ἄλλοθι εἰς τὸν Παπισμόν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ γεωθεολογία τοῦ Κων/λεως.

➢ Ταλμούδ, Κοράνι καί διαστρέβλωσις τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ αὐτοτιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος. Τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

➢ Βαθὺ καὶ εὐρὺ τὸ «σκάνδαλον» τῶν Σταυροπηγίων εἰς Κρήτην.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Ἡ Ἱερά παράδοσις». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Διατί ἦλθεν ὁ Χριστὸς εἰς τὸν κόσμον; Ἦλθεν ὡς σωτήρ, ὡς φωτιστής, ὡς λυτρωτής, ἦλθεν «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ». Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ὑπάρχει ἡ ἐπιβαλλομένη σύμπλευσις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας; Τοῦ κ. Ἀναστασίου Π. Πέτροβα, Διδάκτορος Παν/μίου Βόννης, Πρέσβεως ἐ.τ.

➢ Πρὸς ἁγιοκατάταξιν ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος;

➢ Ἀρχιμανδρίτης τῶν Ἀθηνῶν εἰς παπικὴν λειτουργίαν!

➢ «Θὰ σὲ κάνω εὐτυχισμένη»! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἡ Ἱ. Μ. Γερμανίας νὰ ἐπέμβη!

➢ Παναγιώτατε Θεσσαλονίκης, «πρόσεχε σεαὐτῷ»!

➢ Τί συμβαίνει μὲ τὴν περιουσίαν τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς ΗΠΑ;

➢ Ὁ ΥΠΕΞ ὑπεκλίθη εἰς τὸν «Σουλτᾶνον».

➢ Ὀρθόδοξος Πίστις καί κήρυγμα. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπάκαλος.

➢ Δύο ἐνορίαι πλέον σημαντικαὶ ἀπὸ τὰς «Νέας Χώρας»;

➢ Σπουδαία ἀνακάλυψις εἰς τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης