Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

► Ἡ λεγεὼν τοῦ Π.Σ.Ε.θεριεύει καὶ ἐντατικοποιεῖ τὴν ἐνορχήστρωσιν τῆς Πανθρησκείας.  Τὸ Π.Σ.Ε. πιέζει τὴν Ὀρθοδοξίαν διὰ μετάβασιν εἰς κοινὴν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δρᾶσιν.

► «Ἡ Εὐρώπη ποὺ ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ μᾶς πληγώνει...». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

► Ἡ μετάβασις εἰς τήν ἀχρήματον κοινωνίαν ὡς ἀπειλή τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας καί ἰδιοπροσωπίας μας. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου, Ἁγίων Μετεώρων.

► Ἡ διὰ μαρτυρίου ἀποκεκαλυμμένη πίστις μας. Τοῦ Παρθενίου μοναχοῦ Ἁγιαννανίτου.

► Ἡ Παγκόσμιος Θρησκεία καὶ οἱ ἐμπνευσταί της. Τὸ «Βασιλικὸν Μυστικόν» τοῦ τεκνονισμοῦ: Ἡ δημιουργία Παγκοσμίου Θρησκείας. Ἰχνηλασία μιᾶς μακροχρονίου ἑωσφορικῆς προσπαθείας.

► Περί τοῦ ζητήματος τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

► Quo vandis Europa? (Ποῦ πηγαίνεις Εὐρώπη;). Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα.

► «Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν δικαίωσιν τοῦ πολύπαθου Κυπριακοῦ λαοῦ». «Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις…;» (Ἀποκ. στ΄10). Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.

► Ὅσιος Παΐσιος ὁ ἐν Κονίτσῃ ἀνατραφείς. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

► Ἡ αἵρεσις «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση» «ξανακτυπᾶ» εἰς τοὺς Νομοὺς Κιλκίς, Πέλλης καὶ Ἠμαθίας.

► Ἡ Συνέλευσις Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ἀμερικῆς κατὰ τοῦ «γάμου» ὁμοφύλων.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης