Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Καταργοῦν τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν ἐκκλησιασμὸν κατ᾽ αὐτήν.

Πῶς ἡ αἵρεσις τοῦ παπισμοῦ μὲ τὴν Β´ Βατικανὴν Σύνοδον μεθοδεύει τὴν ἀπορρόφησιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Πρέπει νὰ γίνη δημοψήφισμα διὰ τὰς σχέσεις Κράτους – Ἐκκλησίας; Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη.

Φαναριώτικες «ἀποτυχίες». Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση.

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἰδού τά ἀνταλλάγματα, μέ τά ὁποῖα παρεχωρήσαμεν τήν Ἐκ¬κλη-σιαστικήν περιουσίαν εἰς τό Κράτος.

«Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τά τῆς πίστεως», διεκήρυσσεν ὁ ἀντιπαπικός καί ἀντιοικουμενιστής πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ὁ ἐπιμνημόσυνος λόγος τοῦ Σεβ. Κυθήρων πρὸς τιμὴν τοῦ Γέροντος.

Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους: Δέν θέλουν τόν Χριστόν, ἀλλά τόν Ἀντίχριστον.

Ἀπερρίφθη ὑπὸ τοῦ ΣτΕ ἡ ἀποκαθήλωσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὰς αἰθούσας τῶν δικαστηρίων.

Ἡ καθαρότης καὶ ἁγνότης τῆς Θεοτόκου ὡς πρότυπον ζωῆς τῶν νέων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς Ἀρχιερεύς. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Μελετίου Βαδραχάνη.

Οἱ κ. Σαμαρᾶς καί Βενιζέλος ἀνατρέπουν τάς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἀρχηγῶν (1992) διά τό Σκοπιανόν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης