Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 4.3.16

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Κριτικὴ θεώρησις τῆς πορείας τοῦ Οἰκουμενικου Διαλόγου. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

➢ Σοβαραὶ ἐπιφυλάξεις διὰ τὰ κείμενα τῆς Μ. Συνόδου. Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.

➢ Συμφωνία ἢ ἀσυμφωνία μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ ΠΣΕ;Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

➢ «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται». Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη (†).

➢ Σοβαροὶ λόγοι ἐπιβάλλουν τὴν ἀναστολὴν τῆς Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ κ. Δημητρίου Μερτζεμέκη, Νομικοῦ – Οἰκονομολόγου.

➢ Ἁγιορειτῶν Πατέρων Ἔνστασις κατὰ τοῦ Συμφώνου Ἐλευθέρας Συμβιώσεως.

➢ Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ Μ. Σύνοδος.

➢ Ἐπανοικοδόμησις τοῦ Ἁγ. Νικολάου ὡς Ἀμερικανικοῦ Πανθέου; Τοῦ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκη.

➢ Εὐλογημένη ἡ πολιτική Συμμαχία τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν λαῶν. Κατὰ τῶν Στυλιανοῦ Ράμφου κακοφωνιῶν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος.

➢ Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

➢ Ἡ Ὀρθοδοξία ἀντιφάρμακον τῆς βίας. Τοῦ κ. Θρασυβούλου Κετσέα, ἰατροῦ.

➢ Ἡ ἄθεος Παιδεία προωθεῖται διὰ τοῦ θρησκειολογικοῦ συγκρητισμοῦ. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Αἱ πλάναι - αἱρέσεις τοῦ Μακρακισμοῦ. Τοῦ κ. Δημητρίου Κτενᾶ.

➢ Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς κατὰ τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.

➢ Ποῖος ὠφελήθη τελικῶς ἀπὸ τὴν συνάντησιν Πάπα καὶ Πατριάρχου Μόσχας;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης