Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἐν ἐνεργείᾳ ὑπουργὸς ὑπεστήριζεν ὡς δικηγόρος εἰς τὰ δικαστήρια τὴν αἵρεσιν τῆς Σαηεντολογίας. Ἀσυγκίνητος ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἐζήτησε τὴν παραίτησιν τοῦ ὑπουργοῦ ἢ κάποιαν διάψευσιν ἐκ μέρους του.

Ἡ νέα μορφὴ τοῦ ἑωσφορικοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα εἶχε «προφητευθῆ» ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Καψάνη. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Καλλιπόλεως Πειραιῶς.

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος: ΟΧΙ εἰς τὴν συμβίωσιν ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν.

Νέα ἧττα τῆς Δ. Ἐκκλησίας, ἡ κατάργησις τῆς Κυριακῆς, ὡς ἡμέρας ἀναπαύσεως καὶ προσευχῆς.

Μὲ τὴν κατάργησιν τῆς «Κυριακῆς ἀργίας» ἔπεσε τὸ προσωπεῖον τῶν συγκυβερνητῶν. Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Κυβέρνησις καὶ Βουλὴ ἂς ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐκπροσωποῦν ἕνα λαόν, ὁ ὁποῖος εἶναι Ὀρθόδοξος. Τοῦ Σεβ. Ξάνθης κ. Παντελεήμονος.

Ὁλοκληρώνουν τὴν πνευματικήν, ἐθνικήν, οἰκογενειακὴν καὶ κοινωνικὴν ἰσοπέδωσιν μὲ τὴν κατάργησιν τῆς ἀργίας. Τοῦ Σεβ. Πατρέων κ. Χρυσοστόμου.

Σεβ. Θεσσαλονίκης: Διατὶ θέλουν νὰ «καταπιοῦν» τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Οἱ διάλογοι τοῦ Πατριάρχου καὶ οἱ διάλογοι τῶν Ἁγίων Πάτερων.

Ἡ ἀνέγερσις τοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικὸν ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἀναγνώρισιν μουσουλμανικῆς μειονότητος εἰς τὴν Ἀττικήν.

Κλειστὸς ὁ φάκελλος τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου τεσσαράκοντα ἔτη μετά.

Ὁ κοιμηθεὶς μοναχὸς Παντελεήμων Μπεζενίτης καὶ ἡ πρόκλησις τῆς Δ. Ἐκκλησίας νὰ τὸν τιμήση ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην.

Πῶς δύναται νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἡ ἀντιχριστιανικὴ προπαγάνδα τῶν Ἑλληνικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης