Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.10.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ» ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Ὁ Κων/λεως, ὡς καὶ ὁ Ἀμερικῆς, ἐτέλεσαν Θ. Λειτουργίαν μὲ τὸ αἱρετικὸν Φιλιόκβε! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, θεολόγος.

➢ Δρομολογεῖται ἡ ἀποστρατικοποίησις τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἡ Ἱ. Μ. Γρηγορίου κατέρριψε τὸ φαναριώτικον «ἔκκλητον». Γράφει εἰδικός συνεργάτης.

➢ Ἡ νέα ταυτότης ὑπὸ τὸ πρῖσμα ἑνὸς Ἁγιορείτου. Τοῦ Μοναχοῦ Προδρόμου Γρηγοριάτη.

➢ Κύπριος θεολόγος ἀμφισβητεῖ διδασκαλίαν τοῦ Ἀπ. Παύλου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ «Ο.Τ.» προειδοποίει πρὸ 60 ἐτῶν.

➢ Μεγάλη συγκέντρωσις κατὰ τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τὴν 15ην Ὀκτωβρίου 2023 εἰς Λάρνακα.

➢ Τὰ φῦλα εἶναι ΔΥΟ καὶ οὔτε μισὸ περισσότερο ἀπὸ ΔΥΟ. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἀρβανίτη, καθηγητοῦ Καρδιολογίας.

➢ Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή: Ἡ νεωτέρα ἐποποιΐα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

➢ Ἡ ἐργαλειοποίησις τῆς θ. Λατρείας ὑπὸ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Β. Ἐμμανουήλ, Ἱεροψάλτης.

➢ Αὐθεντικὴ «οἰκολογία» τοῦ Σεβ. Καρυστίας.

➢ Μεσσηνίας: «Ἐπιχειροῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἔννοια τῆς οἰκογενείας».

➢ «Ἡ Ἐκκλησία μας καίγεται ἀπὸ χίλιες μεριές». Τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος Νικηφόρου.

➢ Διαχρονική ἱστορία, ἐπαναλαμβανομένων πολέμων. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κοσμίδης.

➢ «Ἀσκητικὴ τῆς Ἀγάπης».  Κρίσεις εἰς τό βιβλίον Γαβριηλίας μοναχῆς. Τοῦ π. Βασιλείου Σπηλιοπούλου.

➢ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης: 400.000 Ἕλληνες εἰς Β. Ἤπειρον.

➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου «ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλῳ».

➢ «Πάθε το, ὅπως ἡ Ἀρμενία»... Γράφει ὁ κ. Χ. Μηνάογλου, Δρ. Ἱστορίας.

➢ Ἡ κουλτούρα τοῦ… 0%!!! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Οἱ εὐκολόπιστοι «ἄπιστοι». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Συνέχισις τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ.

➢ Ὁ Κων/λεως καὶ ὁ καταπύγων.

➢ Παῦλος Μελᾶς, ὁ πρωτοπόρος καὶ Πρωτομάρτυς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος.  Γράφει ἡ Δρ. Μαρία – Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου.

➢ «Παρουσίαση τοῦ 11ου Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς ΠΕΘ».

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Ἡ πρεσβεία τῶν Ἁγίων». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμὸν κακουργήματος! Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ Σεβ. Ναυπάκτου, δὲν ἔχουν καμίαν ἀξίαν!

➢ Ἐκλογαὶ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ Ἐπισκόπων ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης