Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 27.3.15
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Προϋποθέσεις μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι ἡ κανονικὴ συγκρότησίς της. Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων εἰς Πανορθόδοξον Συνόδον γίνεται αὐτοδικαίως καί ὄχι διά ἐπιλεκτικῶν προσκλήσεων.

Γεώργιος Π. Ζερβός, ὁ ὁμολογητὴς δημοσιογράφος.

Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους, σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Γέρων Ἐρημίτης Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπάντησις εἰς ἄρθρον τοῦ Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεωργίου Τσέτση. Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς.

Ἕξ λόγοι διά τούς ὁποίους ἀξίζει νά πῆς ΟΧΙ εἰς τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ) καί τήν «Ἠλεκτρονικήν Διακυβέρνησιν». Γράφει ὁ κ. Στάθης Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος.

Πέντε χρόνια χωρὶς τὸν πατέρα μας... Τῆς κας Μάρω Σιδέρη.

Ἡ φωνὴ τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ (1757 - 1798) διὰ τὴν Παιδείαν καὶ τὸ Γένος. Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου.

Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας διὰ τοῦ Τύπου εἰς τὴν προετοιμασίαν, τοῦ Ἀγῶνος τοῦ ᾽21. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα.

Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως: «Ὁ ἐπίσκοπος μπορεῖ νὰ φέρνη τὰ πάνω κάτω!».

Ἡ ποιμαντική τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ κατὰ τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων.

  Οἱ ἑορτασμοί διά τήν ἐπετειακὴν ἀρχιερατείαν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν.

  Ἑτοιμάζεται νομοσχέδιον διὰ τὸν γάμον τῶν ὁμοφύλων;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης