Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 12.7.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Σεβασμιώτατοι, οἱ προκάτοχοί σας ἀπέφευγον τὸ Ρόταρυ ἀποκαλύπτοντες ὅτι: «ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ». Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Τὸ Βατικανὸν καὶ αἱ στοαὶ ὑποκινοῦν τὸ σχίσμα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης.

➢ Νικητής τῶν ἐκλογῶν ὁ κ. Τζέφρυ Πάϊατ. Γράφει ὁ κ. Χ. Μηνάογλου.

➢ Τὰ ἔργα τοῦ σκότους ὁδηγοῦν εἰς τὴν καταστροφήν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ἀθανασίου.

➢ Ὅ,τι ἐλησμόνησαν διὰ τὴν Οὐκρανίαν, τὸ ἐνθυμοῦνται τώρα διὰ τὸ Μαυροβούνιον. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Θλιβεραὶ ἀποκαλύψεις διὰ δύο μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ Οὐκρανικοὶ σχισματικοὶ προετοίμασαν τὸν δρόμον εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος πολὺ πρὶν ληφθῆ ὁ Τόμος.

➢ Ἡ ἄλλη θεώρησις τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου.

➢ Ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Γράφει ὁ Μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Δὲν ἔχομεν Συμμάχους. Τοῦ κ. Δημητρίου Σπ. Καψάνη, Συνταξιούχου, πρώην Διευθυντοῦ τοῦ Ἐμποροβιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς.

➢ Ἡ ἰσότης ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. Γράφει ὁ κ. Στέφανος Κοντοστάνος, διδάσκαλος.

➢ Ψήφισμα τῶν Ἱεροδιδασκάλων διὰ τὸ «Σκοπιανὸν» καὶ τὰ θρησκευτικά.

➢ Τὰ νέα θρησκευτικὰ εἶναι ἀριστερά!

➢ Ἀπὸ τὴν συναγωγὴν εἰς τὴν μασονίαν. Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἑβραϊκὸς Γνωστικισμός. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός – Ἀρχαιολόγος.

➢ Ἡ οὐσιώδης ἀποκάλυψις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἱεροκανονικαί παράμετροι Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου. Γράφει ὁ Πρωτ. π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ 45 Ἱεροὺς Ναοὺς κατέλαβον βιαίως οἱ αὐτοχειροτόνητοι τῆς Οὐκρανίας.Τοῦ κ. Θοδωρῆ Διαμαντοπούλου.

➢ Ζητεῖται Πρέσβυς διὰ τάς… Ἐπισκοπάς Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης.

➢ Ὁ «ἕνας» καὶ ὁ «ἄλλος» χριστιανισμός. Τῆς κ. Γεωργίας Ἀντωνούλα-Τύμπα, Θεολόγου.

➢ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συνόδου (Δ΄ Ματθαίου, Ματθ. ε΄ 14-19). Ὁμιλία εἰς τοὺς Ἁγίους Πατέρας τῆς Δ΄ Συνόδου. Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου Σταυρουπόλεως καὶ Χερσῶνος.

➢ Δυσώδης βόρβορος ἡ «ψευδοεκκλησία» τῆς Οὐκρανίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης