Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Ἠ Πολιτεία νομιμοποιεῖ ὅλας τάς παραθρησκείας, τάς σέκτας, τάς αἱρετικάς «ἐκκλησίας» καί τό Ἰσλάμ. Νομοσχέδιον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐπιβάλλει τόν πολιτικόν οἰκουμενισμόν εἰς τήν Χώραν μας.

Ἰδοὺ αἱ πειστικαὶ ἀποδείξεις διά τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας. Τοῦ Σεβ. Σπάρτης καὶ Μονεμβασίας κ. Εὐσταθίου.

Χαρακτηριστικὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

Ἡ Ἑλλὰς δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ ἢ κάποιαν αἵρεσιν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Θεόν. Ὑποστηρίζει εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.

Ἀποκαλύπτει τὴν ψευδολογίαν τῶν δῆθεν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ διὰ τὸν Χριστὸν ὁ Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.

«Θανάτῳ θάνατον πατήσας». Τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας εἰς τὴν Βυζαντινὴν ἁγιογραφίαν. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μὲ θέμα: «Εἰς τὴν ἐν Ἅδῃ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατάβασιν, καὶ τὸν ληστήν». Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.

Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεγάλος Ξένος. Τοῦ κ. Χρή¬στου Κων. Λιβανοῦ.

Ἦταν ἀναμενόμενη ἡ εὐρωπαϊκὴ περιπέτειά μας. Τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

Ἀρνηταὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

«Νεορθόδοξος» καί «Μεταπατερική» Θεολογία. Τοῦ Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ.

Εὐθύνας εἰς τὴν Ἰσραηλινὴν Ἀστυνομίαν καὶ τὴν Πολιτοφυλακὴν ἐπιρρίπτει ἔκθεσις διά τὰ ἐπεισόδια εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Εἰκόνες σόκ εἰς Ἐκκλησίαν τοῦ Ἀγρινίου ἀπὸ σατανιστάς.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης