Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 2.10.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ. ΣΤ΄ Κανών τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: “Καί εἴ τις εὑρεθῆ ἄρχων τοῦτο κωλύων, ἀφοριζέσθω”! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Νὰ διαφυλαχθῆ τὸ ἱστορικὰ καὶ συνταγματικὰ θεμελιωμένον καὶ κατοχυρωμένον αὐτοδιοίκητον! Παλαιὸν καὶ Νέον Ἅγιον Ὄρος: Ἡ ἀνατροπὴ τῶν αὐτονοήτων. Γράφουν οἱ μοναχοὶ Γέρων Παΐσιος Καρεώτης καί Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης

➢ Κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ Ἐκκλησία πολεμουμένη νικᾶ! Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας, Πτυχ. Θεολογίας - Παντείου.

➢ Τὸ ἐπίσημον περιοδικὸν τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῆς Αὐτοκεφαλίας τῶν Σκοπίων; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

➢ Ὁ λόγος πού ἡ Σύνοδος εὐθυγραμμίσθη μέ τήν Κυβέρνησιν. Τοῦ κ. Βασιλείου Κερμενιώτη.

➢ Ἀπροϋπόθετος ἡ ὑπακοή εἰς τήν Ἱεραρχίαν; Τοῦ κ. Νικολάου Μάννη, Ἐκπαιδευτικοῦ.

➢ Νέα Θρησκεία «Ρητόρων Πολυφθόγγων». Ὑπὸ Ἰωσὴφ Μοναχοῦ Βιγλιώτου (Ἁγιορείτου).

➢ Ἐπείγουσα ἡ ἐξυγίανσις ἐκ τῆς δογματικῆς ἀποτυφλώσεως. Τοῦ κ. Μιόντραγκ Πέτροβιτς.

➢ Εὐκαιρία ἀνασκευῆς τῶν περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς καθηρημένων σχισματικῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ὁ ἀγών πρέπει νὰ συνεχισθῆ. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.

➢ Νὰ κατατεθῆ αἴτημα συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ ὅλους τοὺς Μητροπολίτας ποὺ συμφωνοῦν.

➢ «Τὸν Πάπαν νὰ καταράστε», Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τοῦ κ. Γεωργίου Βλαμάκη, Προέδρου «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κρητῶν».

➢ Ἀθεόφοβοι πνευματικοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἀποχαιρετισμὸς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) εἰς τὸν νομικόν της σύμβουλον Γεώργιον Κρίππαν.

➢ Ἀπὸ τὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν, στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ὄχι σὲ ὅ,τι μᾶς θέλει σκυμμένους! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ὄχι στεναὶ σχέσεις μὲ τοὺς εἰδωλολάτρας (ἀπίστους). Κυριακή Β΄ Λουκά (Λουκ. στ΄ 31-36). Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

➢ Τὸν ΥΠΕΞ ΗΠΑ εἰς τὴν οἰκίαν! Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ρωσίας;

➢ Σύρου: «Ἡ Ἐκκλησία δέχεται ἀνηλεῆ πολεμικὴ»

➢ Ἐπειγόντως ὁ ΕΟΔΥ εἰς τὸ Φανάρι!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2323


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης