Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.5.16
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ἡ Ἱεραρχία νὰ προβῆ εἰς ἑνοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν ἑνιαίαν Ἑλλάδα καί ὄχι «κουτσουρεμένην».

➢ Κριτὴς τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;

➢ Μακαριώτατε, ψηφίσατε ἀρνητικά! Τοῦ Ἀρχ/του π. Σαράντη Σαράντου.

➢ Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας.

➢ Ἁγ. Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: «Ὁ πιστὸς ἐκδιώκει τοὺς μὴ ὀρθῶς πιστεύοντας». Τοῦ κ. Ἰ. Ρίζου, προσωρινοῦ προέδρου τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Λαϊκῶν.

➢ Ἀναστάσιμοι παλαιοδιαθηκικαί προτυπώσεις εἰς τὸν κανόνα τοῦ Πάσχα. Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, πρώην Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

➢ Αἱ ἐκκλησιαστικαὶ διατάξεις περί νηστείας καί ἡ Μεγάλη Σύν­οδος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Ἡ Μ. Σύνοδος εἰσάγει ἀνισότητα εἰς τοὺς Ἐπισκόπους. Τοῦ  κ. Μαρίου Ἰ. Πηλαβάκη.

➢ Ἀνεπιθύμητος ἡ εἰκών τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης; Τοῦ κ. Βασ. Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου.

➢ Ὀρθὴ ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ΔΙΣ εἰς τὸν Σεβ. Ἐδέσσης.

➢ Οἰκουμενιστικαὶ ὑπερβολαὶ εἰς τὴν Γερμανίαν!

➢ Πῶς ὁ Οἰκουμενισμὸς σχετίζεται μὲ τὰς «Νέας Χώρας».

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης