Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 20.10.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΡΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΝΤΑΙ. «Χωριζόμενοι καὶ σχιζόμενοι ἐξυπηρετοῦμεν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὰ καταχθόνια σχέδια». Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

➢ «Πρέπει ἢ δὲν πρέπει νὰ ἀποτειχιστοῦμε ἀπὸ τὸν Ἀρχιαιρεσιάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης;». Τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος Νικηφόρου.

➢ Ἰησοῦς Χριστός: Δύο κράτη εἰρηνικά. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Διαφθείρεται ἡ Ὀρθόδοξος καὶ ἔνδοξος Ἑλλάς. Ὁμιλία τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Διώτου εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε.

➢ Ἐκκλήσεις Πατριαρχῶν Μέσης Ἀνατολῆς διὰ τὴν λῆξιν τοῦ πολέμου εἰς Γάζαν.

➢ Ἡ Βουλὴ μὲ τὸ Ἄστρον τοῦ Δαυὶδ καὶ ὁ Πρέσβυς κ. Τσούνης μὲ ἑβραϊκὸν κιπά.

➢ Καλοῦμεν εἰς κατάπαυσιν τοῦ πυρός.

➢ Ἀπέναντι εἰς τοὺς κατηγόρους τῆς Ἐκκλησίας.Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἀπάντησις εἰς κακόβουλον ἐγκύκλιον τοῦ Αἰτωλ/νίας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, θεολόγου.

➢ Ὑπὸ ἔρευναν ὁ νέος «Φλωρίνης». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἐμμανουήλ, Ἱεροψάλτης.

➢ Κράτος δικαίου ἡ Ἑλλὰς τῶν ἐκτρώσεων; Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Νομικὸς – Οἰκονομολόγος.

➢ Τὸ «ἀπόλυτον κακὸν» καὶ ἡ ἀπόλυτος ὑποκρισία. Γράφει ὁ κ. Σταῦρος Ψαρουδάκης.

➢ Ἐπικινδυνότερος ἔχει καταστῆ ἡ Οὐνία εἰς Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ἐνάρετος χριστιανική ζωή, τό μαρτύριον τοῦ αἵματος καί τά Ἔσχατα. ΟΧΙ εἰς τάς νέας ἠλεκτρονικάς ταυτότητας. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Καθηγητής Θεολόγος.

➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Αἱ νέαι ταυτότητες καὶ ὁ βιασμὸς τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς.

➢ «Μία τολμηρὴ ἀπόφαση νὰ πάρετε, κ. Χριστοδουλίδη: Νὰ ἀπορρίψετε τὴν τουρκοδιζωνική! Στὰ σκουπίδια!». Γράφει ὁ κ. Σάββας Ἰακωβίδης.

➢ Ἱεραποστολὴ εἰς Τροπικὴν Ἀφρικήν.

➢ «Δὲν θὰ κάνουμε τὴν Ἑλλάδα Σόδομα». Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Διώτου.

➢ Ρωσία κατὰ τῶν «Πρεσπῶν».

➢ Σεβ. Σύρου κατὰ Χιλιαστῶν.

➢ «Φιάσκο» τὸ συνέδριον τῆς «Θεολογίας».

➢ Συμφωνοῦν οἱ Συνοδικοὶ μὲ τὴν Συμπροσευχήν;

➢ Πληρώνομεν τὴν ΕΡΤ, διὰ νὰ προωθῆ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν;

➢ Συνάντησις Κων/λεως – Τyler McBeth,πότε;

➢ Εὐθύβολος ἡ Ἱ. Μ. Λαρίσης κατὰ Περιφερειαρχῶν.

➢ Σοβαραὶ μομφαὶ καὶ καταγγελίαι κατὰ μεθοδεύσεων εἰς τὴν πρόσφατον Ἱεραρχίαν.

➢ Ἡ τελειομανία καὶ οἱ νέοι. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ «Παρουσίαση τοῦ 11ου Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς ΠΕΘ».

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμὸν κακουργήματος! Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ Παῦλος Μελᾶς, ὁ πρωτοπόρος καὶ Πρωτομάρτυς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος.  Γράφει ἡ Δρ. Μαρία – Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Ἡ πρεσβεία τῶν Ἁγίων». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης