Κυκλοφορεῖ
τό φύλλον τῆς 17.10.14
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Τί ὑποκρύπτει ἡ αἰφνίδιος «στροφὴ» τῆς Ἱεραρχίας ἐναντίον τῶν συμπροσευχῶν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῆς Οὐνίας. Ἡ ἀλλαγὴ στάσεως μὲ εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐνεφάνισε τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους εἰς ἀδιέξοδον.

Μεγίστη εὐλογία καὶ κατάνυξις εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.» ἀπὸ τὴν ἄφιξιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Μετ᾽ ἐμποδίων ἡ Πανορθόδοξος. Τοῦ Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.

Δὲν λησμονοῦν τὴν σφαγὴν τῶν μοναχῶν ὑπὸ τῶν Λατίνων εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ζωγράφου καὶ ἀπειλοῦν τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην μὲ διακοπὴν τοῦ Μνημοσύνου του.

◇ Διά οἰκονομικὰ κι ἄλλα ἀνταλλάγματα ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἀντιτίθεται εἰς τὴν κατεδάφισιν τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος τῆς Χώρας. Ἀθελήτως τὰ περιγράφει εἰς τὴν εἰσήγησίν του πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.

Διαφωνίαι εἰς τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Περιουσίαν, τὴν ἐκπαίδευσιν ὑποψηφίων κληρικῶν καὶ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ τρόπου ἐκλογῆς Μητροπολιτῶν. Ὡς προκύπτει ἀπὸ τὴν εἰσήγησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, καλῶν τοὺς Ἱεράρχας εἰς ἑνότητα.

Ἔφοδος τοῦ ΣΔΟΕ εἰς τὸ μασονικὸν ἵδρυμα τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῶν Ἀθηνῶν (Ἀχαρνῶν). Μὲ ἐντολὴν τοῦ εἰσαγγελέως τῆς ἀρχῆς διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ «μαύρου χρήματος».

Τὰ «περίεργα» μὲ τὴν ἐκλογὴν τριῶν νέων Σεβ. Μητροπολιτῶν καὶ δύο Ἐπισκόπων. Ἀπερρίφθη τὸ αἴτημα τοῦ Σεβ. Ζιχνῶν, διὰ νὰ μετατεθῆ.

«Πράσινον φῶς» ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὴν τεχνητὴν γονιμοποίησιν. Μὲ εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου μὲ σκοπὸν τὴν αὔξησιν τῶν γεννήσεων.

Νέα διαμαρτυρία ὑπὸ τῆς Π.Ε.Θ. Λαρίσης διὰ τὴν Ἰσλαμικὴν Σχολὴν εἰς τὴν Θεολογικὴν Θεσσαλονίκης.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης