Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 24.11.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ «ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ» ΤΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ. Οἱ μεταρρυθμισμένοι «Ὀρθόδοξοι» κατὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

➢ Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ Σεβ. Περγάμου! Γράφει ὁ π. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ἀρχιμανδρίτης.

➢ «Ἀρνοῦμαι τὸν οἰκουμενισμὸ τόσο τὸν ἐκκλησιαστικὸ ὅσο καὶ τὸν πολιτικό!». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ Ἐκκλησιαστική συνέπεια. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου.

➢ «Τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανεν... ἅγιοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Κοινότητος;». Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου, Γρηγορίου.

➢ Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὰς Ἐκτρώσεις. Γράφει ὁ Πατὴρ Σάββας Μιχαηλίδης, Ἱερεύς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Λεμεσοῦ Κύπρου.

➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς.

➢ Ἡ Ὑμνολογία καὶ τὸ Ἁγιολόγιον,  κανών Ὀρθοδόξου ἀκριβείας εἰς τὸν διάλογον μὲ τούς Μονοφυσίτας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ ἀναξιόπιστος μαρτυρία τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ σωτηριολογικὴ ἀξία τῶν ἀγαθῶν ἔργων.

➢ Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολυκάρπου Λιώση. Ὁδοιπορικὸν γνωριμίας μὲ ἕνα ἐνάρετον Ἀρχιερέα.

➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους.Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

➢ «ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ»! Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Πτυχ. Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν.

➢ Τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ κ. Θ.Κ. Κετσέας, ἰατρός.

➢ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ. Αἱ διώξεις εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος συνεχίζονται.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης