Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 1.9.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. «Ἡ διοίκησις τῶν Μονῶν καὶ ἡ διαχείρισις ὑπάγονται ὑπὸ τὴν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Κρήτης». Τῶν κ. Κουρμούλη, Βλαστοῦ καὶ Καλλέργη.

➢ Τό Φανάρι ἀποθαρρύνει τήν ἐπιστροφήν αἱρετικῶν εἰς Ἐκκλησίαν! Ἀποκλειστική συνέν­τευξις μεταστραφέντος παπικοῦ Πανεπιστημιακοῦ εἰς Ὀρθοδοξίαν.

➢ Σιωπητήριον ἀμνῶν καὶ ποιμένων. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἀνακόλουθος συμπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,  Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου, (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν).

➢ Δὲν πρόκειται νὰ γίνωμεν νεκροθάπται τῆς Ἑλλάδος. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Μητροπολίτου Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

➢ Ἡ “διαπίστωση’’ περὶ δυναμικῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Πάπα πρὶν τὸ Σχίσμα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἐπέλασις τῶν Παγκοσμιοποιητῶν. Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων.

➢ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ; Γράρει Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων, Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς

➢ Εἶπεν ‘ἄφρων’ ἐν βίβλῳ αὐτοῦ: «Ὁ Χριστὸς θὰ μποροῦσε νὰ γεννηθῆ καὶ ἀπὸ μία ἔγγαμη γυναίκα». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Β. Ἐμμανουήλ, Ἱεροψάλτης, Πτολεμαΐδα.

➢ Ἀνοικτὴ  Ἐπιστολὴ πρὸς  τὸν  Πρωθυπουργὸν ἐκ τῆς International Hellenic Association.

➢ Ἐγρήγορσις ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Χρειάζεται ἡ Ἑλλάδα μουσουλμανικὲς σπουδές;».

➢ Ἰωαννίνων: «Ἡ κατάντια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης».

➢ Οἱ ἀφανεῖς διῶκται τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας.

➢ Ἡ Παναγία ὡς πρότυπον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Ὁ ἐγωισμὸς ὡς αἰτία τῆς μοναξιᾶς!  Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ο ΙΕΡΕΥΣ ὡς συνισταμένη πολλῶν λειτουργημάτων (Παραλληλισμοί). Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμὸν κακουργήματος! Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ Δευτέρα ἀκύρωσις σχεδίων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

➢ Σύρου: «Ἡ Παναγία στηρίζει» τὸν κ. Μητσοτάκην!

➢ Οἰκειοθελεῖς αἱ παραιτήσεις τῶν Μητροπολιτῶν;

➢ Μία σύντομος ἀποδόμησις τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά». Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης Διδάσκαλος Γ΄ Ἀρσακείου – Τοσιτσείου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἑκάλης.

➢ Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος (Ῥωμ. ζ΄ 24). Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ἠλείας: Ὁ Κων/λεως εἶναι «Πατέρας καὶ Προστάτης τῆς πίστεως»…

➢ Σημαίνει ἡ Ἁγιὰ Σοφιά. Τοῦ κ. Νικολάου Κατσιαβριᾶ.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Η ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

 


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης