Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 21.7.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΠΛΕΟΝ «ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ»! Νομικὸς τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως ὑποβιβάζει τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς ἐπισκοπὴν τοῦ Φαναρίου! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος. 

➢ Ὁ Πρωθυπουργὸς διαφθείρει τὴν κοινωνίαν! Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου-Δημοσιογράφου- Συγγραφέως - Ἐκδότου, (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν).

➢ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ τὸ Αὐτοκέφαλον- Συμβολὴ διὰ Εἰρήνην εἰς τὴν Οὐκρανίαν καὶ εἰς τὸν κόσμον. Τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου Ζιμπάπουε  Σεραφεὶμ Κυκκώτη.

➢ Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος περιφρονεῖ τούς φοιτητάς;

➢ Ἡ « συγγενὴς ἀρρυθμία» εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας ΑΠΘ.

➢ «Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, τό ὀρθόδοξον δόγμα καί ἡ ἐκκλησιαστική μας ζωή». Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Λουκᾶς Γρηγοριάτης.

➢ Περὶ τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ. Τοῦ κ. Ἰ. Παλαμήδη, θεολόγου - ἁγιογράφου.

➢ Αἱ σκοτειναὶ μεθοδεύσεις τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης. Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου, Διδάκτορος Νομικῆς, Δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ / Ι.Β.Α. -  Α.Α.Α. -  LCIARB.

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμὸν κακουργήματος! Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ Ἡ τοιχογραφία, ἡ ὁποία καταμαρτυρεῖ τὴν προσπάθειαν ἐκλατινισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Κυπρίων. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ «Θρησκευτικὰ χωρὶς βιωματικότητα: Τὸ νέο ὕπουλο ἐργαλεῖο τῆς οὐδετεροθρησκείας». Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Ὀργὴ ἐξ Αὐστραλίας: «Πόσο ἄμυαλοι, μυωπικοὶ καὶ στενοκέφαλοι εἶναι οἱ πολιτικοὶ τῆς Κύπρου»; Γράφει ὁ κ. Σάββας Ἰακωβίδης.

➢ Ἐντείνεται ἡ σύγκρουσις μεταξὺ Ἀρχ. Ἀμερικῆς καὶ Ἱ. Μ. Σικάγου.

➢ Ἁγιορείτης Γέρων δὲν ἐδέχθη εἰς τὸ κελλίον Ὑπουργόν.

➢ Ρωσία: καταστολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς «ἀτζέντας».

➢ Πολιτικὸς Διοικητὴς ὁ κ. Πασχαλίδης;

➢ Πιέζουν διὰ Τόμον οἱ Σκοπιανοί.

➢ Τὸ Κράτος τῆς Κύπρου ἐκμηδενίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν.

➢ Ἀγωγαὶ κατὰ τῶν ἐμβολίων.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ἀμνησία ἢ ἀμνήστευσις;

➢ Ὁ Καστορίας τυπικὸν παράδειγμα Ἱεράρχου.

➢ «Καὶ τί θὰ γίνουν τώρα τὰ ταξίδια μου!».

➢Ἐκκλησιαστικαὶ κατασκηνώσεις κατέληξαν… κάβα!

➢ Συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν. Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἡ ἀπάτη τῆς ἀστρολογίας. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, Δάσκαλος Γ’ Ἀρσακείου –  Τοσιτσείου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἑκάλης.

➢ «Προσδοκίες, προδοσίες σὲ ἕνα καταραμένο 1922». Σχολεῖον: 2ον ΓΕΛ Κορυδαλλοῦ. Συγγραφή: Ἄγγελος Γούναρης Τάξις: Β΄ Λυκείου. Ὑπεύθυνος Καθηγήτρια: Ἀλίκη Ἀντωνιάδου.

➢ Οἱ Ἰβηρῖται Νεοσιομάρτυρες τῆς Μικρασιατικῆς Μαύρης Βίβλου τοῦ 1922. Προηγούμενος Γαβριήλ καί Ἱεροδιάκονος Ἀρκάδιος. Τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

➢ Τὰ ναζιστικὰ σύμβολα εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν τῆς Οὐκρανίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης