Νέα διαμαρτυρία της ΠΕΘ προς το ΙΕΠ για τη στελέχωση του μητρώου εποπτών/αξιολογητών και εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών

Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Αναστασίου Τσόχα 36,
Αθήνα 115 21

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στη συνέχεια του εγγράφου μας αρ. πρωτ. 21/ 11 Μαϊου 2020 και παρά το γεγονός ότι δεν λάβαμε κάποια απάντηση, την οποία, σύμφωνα με το νόμο, μας οφείλατε, επανερχόμαστε σε όσα ήδη σας εκθέσαμε -όσον αφορά στο θέμα της εξαίρεσης όσων υποψηφίων εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση στη διαδικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroο, ανταποκρινόμενοι στην Πρόσκλησή σας, προκειμένου να εγγραφούν στο ανοικτό μητρώο εποπτών/αξιολογητών και εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού καθώς και επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών του Ι.Ε.Π. Επί τούτου, σας ενημερώνουμε ότι επιμένουμε επί των λόγων που προβάλαμε για τη μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποψηφίων, επειδή συμμετείχαν ως εκπονητές, αξιολογητές ή επιμορφωτές στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου (2011) και (2014), τα οποία ακυρώθηκαν τετράκις με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 660 και 926, που δημοσιεύτηκαν το (2018), και 1749 και 1750 που δημοσιεύτηκαν το (2019), ως μη συνταγματικά και μη κατάλληλα για τη διδασκαλία τους σε μαθητές αλλά και με τις νέες Υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ: αριθμ. 31585/Δ2 και 31603/Δ2, ΦΕΚ 698 και 699 - 4 Μαρτίου 2020.

Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε, ακόμη μία φορά, κ. Πρόεδρε, ότι, με ευθύνη του ΙΕΠ, επελέγησαν ήδη στην ορισθείσα, με απόφαση της κ. Υπουργού 7μελή Επιτροπή, ως μέλη, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπήρξαν εκπονητές, αξιολογητές ή επιμορφωτές των ακυρωμένων, τετράκις, από το ΣτΕ προηγούμενων Προγραμμάτων του 2011 και 2014 και οι οποίοι είχαν αγνοήσει ή περιφρονήσει τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων, που αφορούν στην μέσω της διδασκαλίας ανάπτυξη της Ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών της χώρας. Η συμμετοχή σε επιτροπές μελών, που, με κάποιο ρόλο, ενεπλάκησαν στη συγγραφή ακυρωμένων από το ΣτΕ Προγραμμάτων δεν είναι συμβατή με την ελληνική νομοθεσία και, συνεπώς, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέλη σε παρόμοιες Επιτροπές όπως αυτή που ορίστηκε, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως για τα νέα μεταβατικά Προγράμματα που εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 31585/Δ2/4-3-2020, ΦΕΚ 698Β/4-3-2020 τα δε βιβλία με την υπ’ αριθμ. 15/19-03-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Σημειώνουμε εμφαντικά ότι τόσο στην ως άνω διαδικασία σύνταξης των Μεταβατικών Προγραμμάτων και Βιβλίων για τα Θρησκευτικά όσο και στη νέα πρόσκληση, για τη δημιουργία Μητρώου εκπαιδευτικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη Προγραμμάτων, τη συγγραφή Βιβλίων και την Επιμόρφωση, που αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών, δεν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες και επιμορφωτές των ακυρωθέντων από το ΣτΕ Προγραμμάτων και Βιβλίων δεν επιτρέπεται να επανενταχθούν σε ομάδες εκπονητών, αξιολογητών ή επιμορφωτών για παρόμοιο έργο -σύνταξης Προγραμμάτων, συγγραφής Βιβλίων και επιμόρφωσης- με εκείνο που ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που είναι το ΣτΕ.

Παρακαλούμε λοιπόν, κ. Πρόεδρε, για τις δικές σας ενέργειες επί των καταγγελλομένων. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε, με βάση το καταστατικό μας, σε κάθε νόμιμη ενέργεια, για να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα και τη κανονικότητα που αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών, έναντι κάθε προσπάθειας καταστρατήγησής της τόσο από τον φορέα σας όσο και από κάθε Θεολόγο συνάδελφο, που δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ και δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της συνταγματικότητας και του δικαίου. Η παρέμβασή μας αυτή γίνεται, διότι παρατηρούμε ότι ορισμένοι συνάδελφοι, γνωστοί ανά το πανελλλήνιο, για την εμπλοκή τους στα ακυρωθέντα από το ΣτΕ, προσπαθούν, με κάθε μέσο και τρόπο και χωρίς δεοντολογικά και ηθικά διλήμματα, να επανεμπλέκονται στη νέα διαδικασία ορισμού διδακτικής ύλης Θρησκευτικών, που να διατηρούν τον σκοπό, το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα, των δικών τους πολλαπλώς ακυρωθέντων από την ελληνική δικαιοσύνη Προγραμμάτων και Βιβλίων των Θρησκευτικών, γεγονός ωστόσο που θα έχει, ως άμεση συνέπεια, την πνευματική και ψυχική ζημία των μαθητών μας, των Ορθοδόξων γονέων αλλά και των Θεολόγων καθηγητών.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
     Ηρακλής Ρεράκης                                                     Παναγιώτης Τσαγκάρης
Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ                                         Υπ. Δρ. ΘεολογίαςPrint-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης