Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Τί ἀπαντοῦν εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἱεραρχίαν οἱ Σεβ. Πειραιῶς, Ναυπάκτου καὶ Προύσης.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες «Προστάται» τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας. Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἀπὸ τὴν Σκύλαν (ἐκκλησιομάχοι) εἰς τὴν Χάρυβδιν (ἄθεοι – ΣΥΡΙΖΑ).

Σεβ. Κονίτσης: Νὰ προσέχουμε τοὺς προδότες.

Αὐστηρὰ κριτικὴ εἰς τὸν Σεβ. Δημητριάδος, κ. Ἰγνάτιον διὰ τὰς θεολογικὰς καὶ ἐκκλησιολογικὰς ἐκτροπάς του, ὑπὸ φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐπιστολὴ συμπαραστάσεως ὑπὸ ὀρθοδόξων πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης εἰς τὸν Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ἔσωσεν ἀπὸ τὸν ἀφανισμὸν τὴν πίστιν καὶ τὴν φυλήν μας.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι. Τοῦ Δημητρίου Γ. Μπράνη.

Σεβ. Ναυπάκτου: Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἔχει ὡς στόχον τὴν διαφύλαξιν τῆς συνοδικότητος καὶ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁλόκληρος ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Πατριάρχην Ρωσίας διὰ τὸ πρωτεῖον τιμῆς τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης