Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 7ης Ἰουνίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
Ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου λειτουργεῖ τὸ μασονικὸν Τάγμα τῶν Ναϊτῶν.

Ἀνθρωπιστικὸς Οἰκουμενισμός. Τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.

Σῶμα Ἱ Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἢ τῆς πασοκοκρατίας καὶ τῆς ἰσοπεδωτικῆς κεν-τροαριστερᾶς. Μέ ἀφορμήν τό ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον.

Εἰς τί χρησιμεύουν αἱ Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαί;

Προσοχή! Νέα αἱρετική ὁμάς τῆς Νέας Ἐποχῆς δραστηριοποιεῖται εἰς τήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβ. Σύρου, ὁ ἐθνοφυλετισμός καί ὁ πολύ μεγάλος ἀριθμός λαθρομεταναστῶν.

Λειτουργικαί διαφοραί Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ. Τοῦ πρωτ. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.

Σεβ. Καλαβρύτων: «Πρῶτα νά ἀποφασίση ἡ Ἐκκλησία καί μετά αἱ δηλώσεις διά τήν δωρεάν ὀργάνων σώματος».

Ἡ ἱστορική ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου εἰς τό Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

Ἀντιχριστιανικὸς ὁ χαρακτὴρ τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊτῶν καὶ βαθύτατα μασονικός, συμφώνως πρός τό βιβλίον «Ὁ Ἀποκρυφισμός στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης