Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 3.7.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ! Η ΑΧΕΠΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ. Σεβ. Αὐστραλίας πρὸς ΑΧΕΠΑ: «Πρέπει νὰ συμπορευθοῦμε, νὰ εἴμαστε ἕνα… ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεό»! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ Βαίνομεν εἰς θεσμοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἡ ὑγειολατρία μας ἐξετόπισε τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Ὁ αὐτοκράτωρ ποὺ ἔκλεισε τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἐκάη! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Κων. Κτενᾶς.

➢ Σεξουαλική ἀγωγή καί δεξιότητες (ἤ τροχιοδρόμησις πρός ἀθεΐαν). Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου.

➢ Πίστις καὶ πολιτική. Καποδιστριακὸν ἄγος ὁ κομματισμός. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν Κορμπίλας, Ὑποστ/γος ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ.

➢ Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ο.Τ. πρὸς τὴν Ἱεράν Κοινότητα ἀνεγνώσθη;

➢ Ὁ Ὅσιος Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης (1846-1929). Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

➢ Τὴν κορανικὴν ἄρνησιν τοῦ Χριστοῦ, ὑποκρύβει ἡ συνυπαρξιακὴ “ἀγαπολογία”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ μάστιγα τῆς Πολιτειοκρατίας. Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας.

➢ Θάνατος εἰς τοὺς ἀνθρώπους! Αἱ γενοκτονίαι ἦσαν ἀνέκαθεν ἐντολαὶ τῶν «ἰσχυρῶν» τῆς γῆς. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.

➢ Κατεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν: Πείραμα ἀλλοιώσεως τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.

➢ Δύο Μητροπολῖται καταγγέλλουν ὅτι ἄλλα ἀπεφασίσθησαν εἰς τὴν ΔΙΣ καὶ ἄλλα ἀνεκοινώθησαν!

➢ Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἀντίθετος πρὸς τὰς ἀποφάσεις τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως.

➢ κ. Καραμανλῆ, μόνον τὰ δικαιώματα τῶν ἐμβρύων σᾶς ἐνοχλοῦν;

➢ Ὑπὸ ἔρευναν ὁ κ. Ποροσένκο ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελίαν καὶ διὰ τὸ θέμα τῆς «Αὐτοκεφαλίας».

➢ Ἡ Κυβέρνησις καταπιέζει τὴν Ἐκκλησίαν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

➢ Δυσάρεστοι καταστάσεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἡ τεχνολογία βλάπτει τὴν ἀγάπη! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ «Νευρογλωσσικὸς προγραμματισμός». Μετὰ 20 ἔτη. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

➢ Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά... Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Γαλ. ε΄ 22, στ΄ 2). Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Πατριάρχου Κων/πόλεως.

➢ Ἡ Πρόεδρος τοῦ «Ἑλλάδα 2021» ἀποφεύγει τόν Σεβ. Φθιώτιδος;

➢ Γνωστικὴ προσέγγισις τοῦ Θεοῦ. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ἀ. Κανῆς, Ἐκδότης Ἐφημερίδος «Μαχητής» Ἀγρινίου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης