Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

«Νῦν πάντα πεπλήρωται Φωτός. Οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια»

Τό ἀνέσπερο, τό ζωοποιό, τό ἐλπιδοφόρο, τό εἰρηνοποιές, τό χαροποιές Φῶς τοῦ Θεοῦ ξεχύνεται ἐκ τοῦ κενοῦ μνημείου καί διαδίδεται ὑπό τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ ὅλην τήν κτίσιν πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.

«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός» καλοῦν πάντας οἱ λειτουργοί τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τούτη τήν μοναδική νύχτα. Διότι πρέπει νά θελήσουμε νά ἀπαρνηθοῦμε τήν ζωή τοῦ σκότους, τήν μίζερη ἁμαρτωλή ζωή ὥστε νά γεμίσουμε ἀπό τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι πάντοτε καί σέ κάθε περίπτωσιν νά ζοῦμε ἀναστάσιμα, χαρούμενα, φωτεινά, ἀρχόμενοι ἀπό αὐτήν τήν ζωή καί συνεχίζοντας ἀτελευτήτως  εἰς τούς αἰώνας. Ἀμήν!

Μετά ἀναστασίμων εὐχῶν καί ἀγάπῃ ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Παντοκράτορος

† Ἀρχιμ. Κύριλλος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοίPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης