Γενικές πληροφορίες των Αγίων Προσκυνημάτων1. Πανίερος Ναός Αναστάσεως.

       Παρασκευοφύλαξ: ο Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος. Εφημέριοι: οι Ιερομόναχοι Κάλλιστος καί Ματθαίος. Διάκονος Θαδδαίος. Πρωτοψάλτης: ο Αρχιμανδρίτης Αριστόβουλος Λαμπαδάριος: ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος. Διακονηταί: οι Μοναχοί Παντελεήμων, Νικόλαος, Σαμουήλ και  Δημήτριος. Κλειδούχος τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως: ο Μοναχός Νικόλαος.
Διεύθυνσις: Church of the Holy Sepulchre, P.O. Box 14367, Jerusalem. Τηλ. 02/628 4202


2. Αγία Βηθλεέμ.

       Πατριαρχικός Επίτροπος: ο Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος. Σκευοφύλαξ: ο Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος, Εφημέριοι: ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος, οι Οικονόμοι π. Γεώργιος Μπάντακ, π. Σπυρίδων Σαμμούρ, καί π. Τζίρι­ες Μαρζούκα. Διάκονος - Διακονητής: ο Μοναχός Βησσαρί­ων. Ψάλτης: ο Δόκιμος Λίβιος. Διεύθυνσις: Greek Orthodox Convent, P.O. Box 52, Bethlehem. Τηλ. 02/274-2440.


3. Αγία Γεθσημανή.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος. Εφημέριοι: οι Αρχιμανδρίται Νεκτάριος και Πορφύριος. Διακονηταί: οι Μο­ναχοί Πέτρος, Πρόχορος καί Ανατόλιος.


4. Κεντρικόν Μοναστήριον Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης, ένθα η Έδρα τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

       Τυπικάρης: ο Μοναχός Σεραφείμ. Εφημέριοι: Ιερείς 4. Διάκονοι 2. Πρωτοψάλτης: ο Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος. Λαμπαδάριος: ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος.


5. Ι. Μονή Μικράς Γαλιλαίας επί τού Όρους τών Ελαιών

       Ιερός Ναός τών Γαλιλαίων Ανδρών, ένθα ο Πατριαρχι­κός οίκος. Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος. Τηλ. 02/628 7956

 

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ


1. Ιερά Λαύρα τού Οσίου καί Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα τού Ηγιασμένου.

       Ηγούμενος: Η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Πνευματικός: ο Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος. Οικονόμος: ο Μοναχός Χερουβίμ. Μοναχοί 13. Ταχ. Διεύθυνσις: Holy Laura of St. Savvas, P.O. Box 19824, Jerusalem. Τηλ. 02/276 2915.


2. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου τού Χοζεβίτου.

       Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Τηλ. 0505/348892 (κιν.)
Μοναχοί και Δόκιμοι 4. Ταχ. Διεύθυνσις:  Greek Orthodox Convent, P. O. Box 1460, Jerusalem 91013.

 

3. Ιερά Μονή Σαρανταρίου Όρους.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος. Τηλ. 02/232 2827
Ταχ. Διεύθυνσις: Greek Orthodox Convent, P. O. Box 21, Jericho.

 

4. Ιερά Μονή Μάρθας καί Μαρίας εν Βηθανία.

       Ηγουμένη: η Μοναχή Ευπραξία. Μοναχαί 10. 
Ταχ. Διεύθυνσις: Greek Orthodox Convent, P.O. Box 19121, Jerusalem. Τηλ. 02/279 9708ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΑ

1. Ιερά Μονή τού Αββά Γερασίμου τού Ιορδανίτου.

       Ηγούμενος : ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, Μοναχοί 3, Δόκιμοι 4. Tηλ. 0505/348892 (κινητόν).
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho. Τηλ. 02/994 3038


2. Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος. Τηλ. 02/276 1223 καί 0505/282447 (κινητόν). Greek Orthodox Convent, P.O. Box 183, Bethlehem.


3. Ιερά Μονή Βαϊοφόρου Βηθφαγής.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιννοκέντιος . Greek Orthodox Monastery of Bethfage, P.O. Box 20697, Jerusalem. Τηλ. 0547/695387


4. Ιερά Μονή Θαβωρίου Όρους.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, 0522/413348, Μονα­χαί 6
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 184, Nazareth. Tηλ. 04/662 0262 καί φάξ: 04/673 2297.

5. Ιερά Μονή Προφήτου Ελισσαίου Ιεριχούντος.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 89, Jericho. Τηλ. 02/232 2433. επίσης 0544/629066 και 0522/379419 (κιν.). Fax: 02/2320549.


6. Ιερά Μονή Κανά τής Γαλιλαίας.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος. Tηλ. 0544/288679 (κιν.) Greek Orthodox Convent, Kfar Cana. Τηλ. 04/651 7111.

 

7. Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων εν Καπερναούμ.

       Επιστάτης: ο Μοναχός Ειρήναρχος. Τηλ. 0528/858 421 (κιν.)
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 385, Tiberias,Τηλ. 04/672 2282 καί φάξ: 04/679 1535

 

8. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου εν Λύδδη.

       Ηγούμενος: ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος. Τηλ. καί fax: 08/922 2023. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 230, Lod.


9. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Πετζαλά.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος. Τηλ. 02/274 3233.

10.  Εν Μπετζάλλα, Ι. Ναοί: Γενεθλίου τής Θεοτόκου, Αγίου Νικολάου καί Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
      

       Ηγούμενος:
ο Αρχιμανδρίτης Νάρκισσος. Τηλ.  0522/509715. Εφημέριοι: Οι Οικονόμοι π. Νικόλαος Σαμαάν. Τηλ. (02/276 5417) καί π. Γεώργιος Σαχουάν (τηλ. 02/275 1482) και ο Ιερεύς π. Παύλος ελ Άλαμ. Τηλ. 02/276 4708.
Νεολαία Αγίου Νικολάου. Υπεύθ. ο π. Γεώργιος Σαχουάν
Πνευματικόν Κέντρον: Πρόεδρος κ. Χάδερ Σάτλε, 02/275 1243
Γηροκομείον: Υπεύθ.: Δρ. Σάμι Αμπου Ντάϊε τηλ. 02/274 0893


11. Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Τηλ. 0544/988 542. Μοναχός 1. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 312, Jerusalem 91002. Τηλ. 02/676 0966


12. Εν Ραμάλλα, Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Τηλ. καί fax: 02/296 4684

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Γαλακτίων. Τηλ. 0599/805586, Εφημέριοι: οι Οικονόμοι π. Γιακούμπ Χούρη καί π. Εμμανουήλ Αουάντ. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 307, Ramallah.


13. Εν Ρέμλη, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Νήφων. Τηλ. καί fax: 08/922 1174. Greek Orthodox Convent, 2 Mazaryk Street, Ramla.


14. Εν Τιβεριάδι, Ιερός Ναός τών Δώδεκα Αποστόλων.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμ. Τιμόθεος. Τηλ. 04/672 0042
Greek Orthodox Convent, Sea Shore, P.O. Box 464, Tiberias


15. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου εν Ορεινή.

       Επιστάτης: ο Μοναχός Χαρίτων. Tηλ. 02/643 6297 και 0544/865063.


16. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου εν Ιορδάνη.

       Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος.
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho. Τηλ. 02/994 3038


17. Ιερά Μονή Φρέατος τού Ιακώβ εν Σαμαρεία.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος.
Greek Orthodox Convent, Nablus. Tηλ. 09/237 5123


18. Εν Κάρακ, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Δαμιανός. Τηλ. 962/7/95185064
Εφημέριος: ο Ιερεύς π. Ιωάννης Χάνι Χαμάτι.


19. Εν Χάιφα, Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος. Τηλ. 0544/628103.
Fax: 04/851 2541. Εφημέριος: ο Ιερεύς π. Δημήτριος Σάμρα.


20. Ιερά Μονή τών Ποιμένων εν Μπετσαχούρ.

       Μετόχιον τής Ιεράς Λαύρας τού Αγίου Σάββα
Προϊστάμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος. Τηλ. 02/277 3135

 

21. Εν Φχές καί Αλάλι,Ιεροί Ναοί Αγίου Γεωργίου καί Αγίου Ιακώβου τού Αδελφοθέου.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος. Τηλ. 00962/6/531 1140 καί 00962/79/5892787.
Εφημέριοι: Οι Οικονόμοι π. Ηλιάς Σουές (τηλ. 00962/6/4729033, κιν. 00962/79/5/565131), π. Τζίριες Σμεράτ (τηλ. 079/5/562183) καί π. Ρωμανός Σαμάουϊ (τηλ. 00962/79/5/854465).


22. Πύργος Αγίου Σάββα.

       Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Νάρκισσος. Τηλ. 0522/509715
23. Ασκητήριον Αγίου Χαρίτωνος εν Άιν Φάρα.

 

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ


1. Ιερά Μονή Αβραάμ.

Εφημέριοι, οι τού Παναγίου Τάφου.


2. Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους.

Επιστάτρια: η Μοχαχή Άννα. Τηλ 0542/581575


3. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης. Τηλ. 0545/570856


4. Ιερά Μονή Αρχαγγέλων.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος.


5. Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Αριστόβουλος. Τηλ. 0545/556461


6. Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων.

Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος. Τηλ. 0547/467384.


7. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος. Τηλ. 0544/263240


8. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Νοσοκομείου

Ηγουμένη: η Μοναχή Πανσέμνη. τηλ 02/6277176 και 02/6286471.


9. Ιερά Μονή Αγίου Βασιλείου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Κελαδίων, Γέρων Καμαράσης


10. Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης.

       Επιστάτης: ο Μοναχός Φώτιος


11. Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος.

Ηγούμενος: ο Ιερομόναχος Νικόδημος. Τηλ. 02/6278577 και 0544/278514.


12. Ιερά Μονή Αγίου Νικοδήμου.

Επιστάτης: ο Ιεροδιάκονος Μακάριος. Τηλ. 02/626 0287


13. Ιερά Μονή Πραιτωρίου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Τηλ. 02/628 5143 καί 0544/282390.


14. Ιερά Μονή Αγίας Άννης.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος. Τηλ. 02/628 6892


15. Ιερά Μονή Αγίου Συμεών εις Καταμόνας.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος. Τηλ. 02/679 0477


16. Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Κλαύδιος. Τηλ. 0522/215144

 

17. Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου.

Ηγουμένη: η Μοναχή Παϊσία. Τηλ. 0505/315530


18. Ιερά Μονή Αγίας Σιών.

       Ένθα στεγάζεται η Πατριαρχική Σχολή. Ηγούμενος ο εκάστοτε Σχολάρχης (τανύν ο Μον. Φώτιος). Τηλ. 02/671 9773


19. Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου.

Ηγούμενος: - Τηλ. 02/628 4236


20. Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος.

Ηγουμένη: η Μοναχή Χαριτίνη. Τηλ. 02/628 0684


21. Ιερά Μονή Αναλήψεως.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ. Τηλ. 02/627 7438


22. Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου

Υπεύθυνος: ο Διάκονος Αθανάσιος 0547/638104.

 

Γυναικείαι:

1. Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας.

Ηγουμένη: η Μοναχή Νυμφοδώρα. Τηλ. 02/627 4426


2. Ιερά Μονή Αγίου Ευθυμίου.

Ηγουμένη: η Μοναχή Χριστονύμφη. Τηλ. 02/627 7121


3. Ιερά Μονή Παναγίας Σεϊδανάγιας.

Ηγουμένη: η Μοναχή Σεραφείμα. τηλ. 02/6285356 και 0544/364157.

 Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης