Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 19ης Ἰουλίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

Νὰ συγκληθῆ Πανορθόδοξος Σύνοδος καὶ νὰ καταδικάση τὸν Οἰκουμενισμόν.

Ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ γνωστικισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησεν ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ Ἡγήσιππος, εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.

Φοβερὸν «κατηγορῶ» εἰς ἐπιστολὴν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ Φαναρίου.

Ἐκλεκτικάς συγγενείας μεταξύ «Χρυσῆς Αὐγῆς» καί ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

«Μέ τήν στροφήν τῆς Ἑλ¬λάδος πρός τόν χριστιανισμόν, ἡ Ἐκκλησία ἔγινεν ἡ Κιβωτός, εἰς τήν ὁποίαν διε¬σώθη ἡ ἀρχαία παράδοσις», τονίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς τόν πρόλογον τοῦ βιβλίου πρώην ὑ¬φυπ. Ἐσωτερικῶν.

Ἄνευ λόγου καί αἰτίας τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ἔθεσε τέλος εἰς τήν ἱε-ραποστολικήν δρᾶσιν Ἱε¬ρομονάχου.

Ὁ προφήτης Ἠλίας καί ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Σεβ. Σπάρτης καί Μονεμβασίας: Δέν θά ἀλλάξωμεν τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν πρός χάριν «κουλτουριάρηδων» γονέων.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἀντιοικουμενιστής Καθηγητής τοῦ Πανεπ. Ἀθη¬νῶν Ἰωάννης Κορναράκης.

Ὄχι εἰς τὴν δημιουργίαν τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης