Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 31.7.20
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ! ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ; Οὐχὶ ὁ τόπος, ἀλλὰ ἡ ὀρθοτόμησις τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ μέγιστον! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ἡ Ἱ. Μονὴ Σινᾶ προσεύχεται διὰ τὴν Ἁγ. Σοφίαν.

➢ Θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς διά τήν Ἁγίαν Σοφίαν. Τοῡ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.

➢ «Κερὶ στὴν κρυφὴ Ἁγία Ρωμιοσύνη, τὴ μυστικὴ Ἁγία Σοφία».

➢ Ἡ κατακτητικὴ θρασύτης, ἀντιμίσθιον τῶν εὐφημιῶν διὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἡ παγκοσμιοποίησις στρέφεται κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.

➢ Ἔχομεν σοβαρὰν διπλωματίαν; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

➢ Σεβ. Καναδᾶ, Σᾶς προδίδουν τὰ γεγονότα! Τῆς κας Εἰρήνης Πολυδούλη, Καναδάς.

➢ Θὰ ἀντισταθῶμεν. Γράφει ὁ κ.Παῦλος Στραβομύτης, ΗΠΑ

➢ Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Τατάρνης: «Ἡ Unesco δὲν ἔχει καμία δυνατότητα νὰ παρέμβει».

➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Ἀπάντησις τῆς ΠΕΘ εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ τμήματος «Θεολογίας καὶ ἰσλαμικῶν σπουδῶν».

➢ ΗΠΑ – Τουρκία: Ἀπὸ τὸ 1975 "παίζουν" εἰς τὸ Αἰγαῖον, εἰς βάρος τῆς Κύπρου. Γράφει ὁ Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Νέα ἀμφισβήτησις πεπραγμένων τῆς ΔΙΣ καὶ ἐπεισοδιακαὶ ἀποχωρήσεις!

➢ Μὲ ἀφορμὴν τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Ἑλλάς, ΗΠΑ καὶ Αὐστραλία προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμόν!

➢ Ἡ Ἁγία Σοφία ἀρχὴ διωγμῶν;

➢ Ὁ Ἀμερικῆς ἐπεσκέπτετο τζαμιά;

➢ Αἱ εὐεργεσίαι ποὺ μᾶς παρέχουν αἱ Παρακλήσεις εἰς τὴν Παναγίαν μας. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ψυχή, ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ «Μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα». Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. α΄ 10-17). Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

➢ Νὰ ἀγγίζουμε σωματικὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Του! Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2317 - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης