Κυκλοφορεῖ 
τὸ φύλλον 2.6.2023 
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΕΝ ΕΣΑΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ! Ἄς μὴ κλονίζουν τὴν ἑνότητα οἱ Ἐπίσκοποι, ἀπαιτοῦντες πλείονα τῆς παραδοσιακῆς «ἐποπτείας».

➢ Πῶς ἡ Ἱ. Ἐπιστασία προσκαλεῖ ἀφωρισμένον ἄνευ ἀποφάσεως Ἱ. Κοινότητος; Ὑπό Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων.

➢ Ὁ Περιστερίου ἐνεργεῖ ἄνευ ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου; Τοῦ Σεβ. πρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

➢ Ὁ Ο.Τ. συνεχίζει νὰ ἐνοχλῆ. Ὑπὸ Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου (Β΄). Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

➢ Ἀνεπιθύμητος εἰς Ἄθω ὁ ὑπαίτιος τῶν δεινῶν. Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.

➢ Κραυγαλέως ἀντιεκκλησιαστικὸν κόμμα ἡ Νέα Δημοκρατία. Τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ζερβοῦ, Δ/ντοῦ Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως εἰς τὴν γραμμὴν τῶν ΗΠΑ! Ἄρθρον τοῦ ἱερέως Παύλου Γερμίλοφ.

➢ «Θρησκευτικὰ χωρὶς βιωματικότητα: Τὸ νέο ὕπουλο ἐργαλεῖο τῆς οὐδετεροθρησκείας». Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Σκέψεις καὶ σχόλια μὲ ἀφορμὴν τὴν προβολὴν εἰς Σχολεῖον βρωμερᾶς διαστροφικῆς ταινίας. Γράφει ὁ κ. Λυκοῦργος Νάνης, ἰατρός.

➢ Ἀμερικῆς: «Αὐτὰ ποὺ πρότεινα στὸν Πατριάρχη τὰ ἀπέρριψε, ἀλλὰ ἐγὼ τὰ θέλω»!

➢ Εὔστοχος ὁ Μακαριώτατος.

➢ «Ποινικοποιεῖται ἡ μακραίωνη παράδοση τῆς Πατρίδας μας».

➢ Ἡ ἐπικίνδυνος ἀτραπὸς τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως.

➢ Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον...Ἀντώνιος Εὐαγγ. Ἀντωνίου. Τοῦ Δρ. Κλεάνθη Ἰσραηλίδη, Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Nottingham,U.K.

➢ Θά ψηφίσω τό Κόμμα πού σέβεται τά ἰδανικά τοῦ γένους μας τήν Ὀρθοδοξίαν, Πατρίδα, Οἰκογένειαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Παπαϊωάννου, Καθηγητοῦ.

➢ Ἀκόμη ἐνοχλοῦν αἱ ἐνστάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας  διὰ τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Τρεῖς ψηφίδες ἀγάπης καὶ τιμῆς. Μνήμη Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Πεγειώτης.

➢ Αἱ σκοτειναὶ μεθοδεύσεις τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης. Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου.

➢ Τὸ κίνημα τῶν Ζηλωτῶν καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, διδάσκαλος.

➢ Πρότυπα ἤθους Νεοελλήνων. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.

➢ Ἡ διαπαιδαγώγησις τῶν νέων. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

➢ Ἔρχονται οἱ ἐξετάσεις… Καὶ οἱ διακοπές! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἔπαινοι διὰ τὸν κ. Μπακογιάννην!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης