Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 22.9.2023
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ. Προσπάθεια παραβιάσεως τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἀλλάζουν αἱ οἰκογενειακαὶ σχέσεις μὲ τὸν νέον νόμον διὰ τὴν Ὑποβοηθουμένην Ἀναπαραγωγὴν. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ.

➢ Συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Κατερίνης εἰς προτεσταντικὴν «χειροτονίαν». Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Ἀνώμαλος ἐκλογὴ εἰς τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης

Θεολόγος- Δημοσιογράφος- Συγγραφεὺς- Ἐκδότης.

➢ Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες καὶ Θεμελιώδη Δικαιώματα. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

➢ Ἐδῶ ΑΕΑ, ἐκεῖ ΣΜΥΚ, ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευσις; Γράφει ὁ κ. Κυριακὸς Παυλίδης, Ἰατρός, Φοιτητὴς ΠΠΣ «Ἱερατικὲς Σπουδές».

➢ Ἀποδείξετέ τo! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Ἰ. Βασιλειάδης, Θεολόγος.

➢ Πρὸς τοὺς ὑποψηφίους Μητροπολίτας. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.

➢ Οὐκρανικὸν «αὐτοκέφαλον»: Ἕνας ἀποκαλυπτικός διάλογος. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ Διατὶ προβάλλεται ἡ ἀνσέλμειος διδασκαλία «περὶ πληρώσεως τῆς ἐνοχῆς». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀμβλώσεις: Νομικαί διατάξεις εἰς τό χεῖλος τοῦ ἠθικοῦ γκρεμοῦ. Γράφει ὁ κ. Θεοχάρης Ἀποστόλου, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Νομικός Σύμβουλος Δήμου Κηφισιᾶς, Πρόεδρος Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ὁ Κηφισσός».

➢ Ἡ ἄμβλωσις εἶναι ἀνθρωποκτονία εἰς βαθμὸν κακουργήματος! Tοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Δικηγόρου - Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων.

➢ «Τὸ μέγα φαγοπότι: 165 δὶς εὐρώ, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὴν Θεσσαλία!». Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Ἰ. Κολοβός, Δρ Μηχανικὸς Μεταλλείων - Μεταλλουργὸς Μηχανικὸς ΕΜΠ  τ. Διευθυντὴς Κλάδου Μεταλλευτικῶν Μελετῶν & Ἔργων ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικὸ Κέντρο Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἀνεξάρτητος Σύμβουλος ἐνεργειακῶν θεμάτων ck-energy.blogspot.com

➢Ποῖοι ἐμποδίζουν νά ἐκπληρωθῆ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους; Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Κ. Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.

➢ Ἡ «κατάρρευσις» τῶν θεολογικῶν Σχολῶν.

➢ Πλήρως ἀνυποψίαστος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου;

➢ Πρωτοφανὴς ἐπίθεσις. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπλάθρας, Ἐκδότης Ἐφημερίδος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ».

➢ Συμφωνία ἐξαπατήσεως τῆς Ἐκκλησίας;

➢ «Ἡ φωτιὰ στὸν Ἕβρο καὶ Εἰδικὲς Οἰκονομικὲς Ζῶνες». Γράφει ἡ  κ. Φανούλα Ἀργυροῦ, δημοσιογράφος.

➢ Περὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.

➢ Πουλχερία ἡ Βασίλισσα. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.

➢ Νὰ τά… φτιάξουμε; Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Τὰ θέλγητρα τῆς ἁμαρτίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχαι ἕπονται τῶν αἱρετικῶν.

➢ Ὁ Τοποτηρητής, τοῦ Τοποτηρητοῦ…

➢ Πιστός ἄχρι θανάτου. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ.

➢ Συνέδριον διὰ τὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν καὶ τὸν π. Γεώργιον Μεταλληνόν.

➢ Διαλογικὴ συζήτησις Εὐαγγελικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Παναγία-Θεοτόκος». Ἀρχιμανδρίτου Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου (†).

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


0


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης