Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 16.6.17
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Τί πράγματι συνεζήτησαν Πατριάρχης καὶ Ἀρχιεπίσκοπος; Ὁ «διαβόητος οἰκουμενιστὴς» Σεβ. Γαλλίας ἄνευ πτυχίου Θεολογίας προωθεῖται δι’ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς! Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ.

➢ Ὅ,τι σέβεται ὁ κ. Ἐρντογὰν εἰς τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα ἀπειλεῖ ὁ κ. Τσίπρας εἰς τὰ ἑλληνικά. Θὰ ἀντισταθῆ ἡ Ἱεραρχία ἀνταξίως τῶν Ἁγίων μέχρι μαρτυρίου ἤ θὰ συνεναίση; Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἁγίου Ὄρους.

➢ Ἐκβιάζουν τοὺς Ἱεράρχας Κυβέρνησις καὶ «Καιρός». Ἡ Π.Ε.Θ. ἐπιμένει.

➢ Ὁ Σοδομισμὸς εἰσβάλλει εἰς τὰ Σχολεῖα.

➢  Γιατὶ τόσος ρατσισμὸς κ. Πρόεδρε; Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης.

➢ Αἱ Σύνοδοι ὀφείλουν νὰ θεραπεύουν προβλήματα. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.

➢ Ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ ’70.

➢ «Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Παράδεισος». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢  Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας. Γράφει ὁ κ. Θ. Β. Κετσέας.

➢  «Λόγος περὶ Σταυροῦ». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου.

➢  Ὁδηγὸς εἰς τὴν ἀθεΐαν τὰ νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.

➢ Ἁγιορείτης Μοναχός Γέροντας ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (Μπιλάλης)  (1932 – † 4. 6. 2014). Τρία χρόνια ἀπό τήν κοίμησίν του.

➢ Ἐνθυμήματα ἀπὸ τὸν παπα-Φώτην Λαυριώτην, τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸν τῆς Λέσβου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

➢ Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης) πραγματικότητος –Ὁ σκοτεινὸς ρόλος τῆς Greenpeace.

➢ Ἡ προπαγάνδα τῆς ΕΡΤ καὶ ἡ σιωπὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ».

➢ Ἐπεισοδιακὴ ἡ συνεδρίασις τῆς ΔΙΣ.

➢ Ἐπιθέσεις – Ἀντεπιθέσεις.

➢ Τὸ Μαξίμου ὑπὲρ παρανόμου Τζαμιοῦ;

➢ Ὁ Ἀρχ. Τιράνων κατὰ τῶν ἀποτειχισμένων;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης