ΠΝΕΥΜΑ ΠΥΘΩΝΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΝ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Τήν σχετική ἀνάρτηση ἔκανε ὁ John Smith στήν ἱστοσελίδα μας, τῶν «Φίλων τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.) ἤ σήμερα πλέον: τῆς «Ἀντιαιρετικῆς Προσπάθειας γιά τήν Προστασία τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσης τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀνθρωπίνου Προσώπου»[1], καθώς ἐξαναγκαστήκαμε νά τήν μετονομάσουμε μετά ἀπό παρέμβαση τοῦ «Προεδρείου» τῆς Π.Ε.Γ. γιατί, ὅπως μᾶς δήλωσαν: «οἱ ἀναρτήσεις μας δέν συνάδουν μέ τό πνεῦμα τῆς Π.Ε.Γ.», πού μεταφράζεται ὅτι οἱ μᾶλλον διακριτικές ἀναρτήσεις μας κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Νεοπατερικοῦ «πνεύματος» καί τῆς Ψυχολογίας ἔθιγαν τό «ἐξισορροπητικό πνεῦμα» τῆς Π.Ε.Γ. ...

Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουμε στήν ἀνάρτηση τοῦ John Smith, ἐκλε­κτοῦ συνεργάτη καί διαχειριστή (administrator) τῆς «Σελίδας τῶν Φίλων...» -συγχωρῆστε μου τήν ἐμμονή-, τῆς «Ἀντιαιρετι­κῆς Προσπάθειας...».

Ὁ John Smith, λοιπόν, ἀνέβασε στή σελίδα μας «μία διαφήμιση», ὅπως μας εἶπε, πού συνδύαζε τό «διάβασμα τοῦ φλιτζα­νιοῦ» μέ τήν «προπόνηση ζωῆς» (life coaching), συνοδεύοντας τήν ἀνάρτησή του μέ τό ἀκόλουθο σχόλιο: «Τό θέμα δέν εἶναι ὅτι πᾶμε νά σοῦ φᾶμε τά λεφτά. Εἶναι ὅτι τό κάνουμε καί σάν καφετζοῦδες, γιά τούς παλιούς ἀλλά καί σάν life coaching, γιά τούς νέους, ἀποδεικνύοντας τελικά ὅτι οἱ πρακτικές καί τῶν δυό εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο. Ἐπίσης κοίτα νά μήν ἀμφιβάλλεις· δέ μᾶς ἀρέσουν οἱ ἄνθρωποι πού σκέπτονται.

»Θά ἔλεγα ὅτι τό facebook καλό θά ἦταν κάποια στιγμή νά ἐλέγ­ξει ποιοί πληρώνουν γιά νά διαφημίζονται, ἀλλά νομίζω ὅτι εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἐπιδιώκει νά διαφημίζει τέτοιες περιπτώσεις».

Πιστεύοντας ὅτι μία τέτοια «διαφήμιση» θά πρέπει νά συνοδεύεται κι ἀπό τόν σχετικό δικτυακό τόπο, ξεκινήσαμε τήν ἔ­ρευ­να ἤ ὁποία μας ὁδήγησε στά παρακάτω ἐντυπωσιακά ἀπο­τε­λέ­σματα.

Ὁ φορέας πού διαφημίζεται ὡς ἀνωτέρω λέγεται «Καφέ Μαντεῖο» (Cafe Manteio), στεγάζεται στήν ὁδό Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, στά Μελίσσια καί διαθέτει ἰστοσελίδες τόσον στό Facebook[2], ὅσον καί στό WordPress.

Προβάλλεται ὡς «Καφετέρια, Καφέ, Ἑστιατόριο» καί προσκα­λεῖ τό κοινό μέ δηλώσεις ὅπως «Ἀπολαῦστε τόν καφέ σας καί οἱ συνεργάτες μας θά σᾶς ποῦν τό μέλλον...»«Ἀπολαῦστε τόν καφέ σας στό φιλικό περιβάλλον τοῦ Cafe Manteio καί ἄν ἐσεῖς θελήσετε οἱ συνεργάτες μας, Διπλωματοῦχοι ἀστρολόγοι μέ μεγάλη ἐμπειρία, θά σᾶς διαβάσουν τό χέρι, θά σᾶς ποῦν τό φλιτζάνι, θά σᾶς ἀναλύσουν τί λένε τά ἄστρα γιά ἐσᾶς».

Ἡ σελίδα στό WordPress φέρει τόν τίτλο «Cafe Manteio, Ψυχικοί Σύμβουλοι»[3] καί στό Facebook: «Cafe Manteio, Βρές τόν τρόπο νά γίνεις εὐτυχισμένος», ἐνῶ τό τηλέφωνο τοῦ φορέα παραπέμπει στόν Νικόλαο Σ. Πατεργιαννάκη[4].

Ἀνατρέχοντας στήν σελίδα τοῦ WordPress, οἱ ὑποσχέσεις πού δίδονται πρός τόν ὑποψήφιο πελάτη εἶναι ἐντυπωσιακές:

«Καλῶς ἤλθατε στό CafeManteio. Στό χῶρο μας θά βρεῖτε μία ζεστή ἀγκαλιά νά σᾶς περιμένει καί νά σταθεῖ δίπλα σας σέ κάθε πρόβλημα πού σᾶς στερεῖ τό χαμόγελο καί τή χαρά.

»Μαζί θά πιοῦμε τό καφεδάκι, θά τό γυρίσουμε καί θά δοῦμε τί λένε οἱ μπερντέδες γιά ἐσᾶς. Ὅμως δέν σταματᾶμε ἐκεῖ, θά ρίξουμε καί τό χαρτάκι μας καί σάν δυό πολύ καλοί φίλοι θά βροῦμε τήν καλύτερη λύση γιά ὅλα σας τά θέματα.

»Θά μᾶς τήν ἀποκαλύψει ἡ ΠΥΘΙΑ ΠΥΛΗ! Μήν φοβάστε τίποτα. Εἴμαστε μαζί σας. Ὅ,τι καί νά σᾶς συμβαίνει θά τό γυρίσουμε ὑπέρ σας. Ἐλᾶτε. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ φίλοι σας».

Ἀλλά, οἱ ὑποσχέσεις δέν σταματοῦν ἐδῶ. Στή σελίδα μέ τίτλο «Γνωρίστε μας»[5], οἱ ὑποσχέσεις πολλαπλασιάζονται:

«Εἴμαστε μία ὁμάδα ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, ἀπόφοιτοι ὅλοι Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων ποικίλων εἰδικοτήτων ἀλλά μέ ἰδιαίτερες μεταφυσικές ἱκανότητες.

»Πάντα ἐντοπίζουμε τά προβλήματα καί τίς προκλήσεις καί τά προσεγγίζουμε μέ ἰδιαίτερη λεπτότητα καί διακριτικότητα».

Καί μιά μικρή δική μας παρέμβαση: Δέν γνωρίζαμε ὅτι χρειάζεται «ἐπιστήμονες ἐρευνητές, ἀπόφοιτους Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων» ἡ ἄσκηση τῆς καφεμαντείας, τῆς χαρτομαντείας, τῆς χειρομαντείας ἤ τῆς ἀστρολογίας· ἴσως ὅμως νά κάναμε καί λάθος... Ὅμως οἱ «ἐπιστήμονες ἐρευνητές, ἀπόφοιτοι Ἑλληνι­κῶν Πανεπιστημίων» συνεχίζουν ἀπτόητοι:

«Λόγω τῆς ἐκπαίδευσής μας καί τῆς ἐμπειρίας μας μποροῦμε νά ἀναλύουμε συμπεριφορές καί νά συμβουλεύουμε σωστές ἀντιδράσεις ἐπεμβαίνοντας στήν ἐξέλιξή τους ἀποφασιστικά.

»Γιά κάθε πρόβλημα: Αἰσθηματικό, Ἐπαγγελματικό, Οἰκονο­μι­κό, Νομικό, Οἰκογενειακό. Ὅ,τι κι ἄν σᾶς φαίνεται ἀξεπέρα­στο, ἐμεῖς σᾶς τό κάνουμε βατό καί παιγνιδάκι».

Εἶναι ἀπορίας ἄξιο λοιπόν ὅτι οἱ «ἀπόφοιτοι τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων, μέ ἰδιαίτερες μεταφυσικές ἱκανότητες» ἐπιλύ­ουν μεταξύ ἄλλων καί Νομικά προβλήματα...

Καί τώρα παρουσιάζονται οἱ «Ὑπηρεσίες» πού τό «Καφέ Μα­ντεῖ­ο» προσφέρει στούς πελάτες του[6].

«Οἱ Ὑπηρεσίες μας ἐπί τροχάδην εἶναι: Καφεμαντεία (Μικρή, Μεγάλη), Χαρτομαντεία (διάφορες Τράπουλες), Ἀνάγνωση Σφαί­ρας, Προστασίες (Ἀπό Γλωσσοφαγιά, Μάτι, κ.λπ.), Ἀνα­δρομή στό παρελθόν χωρίς ὕπνωση, ΠΥΘΙΑ ΠΥΛΗ».

Ἀλλά καί τήν «προστασία», πού οἱ ἐνασχολούμενοι χρειάζονται -ὅσοι ἀναμειγνύονται μέ τίς ἀνωτέρω πρακτικές- κι αὐτή τήν παρέχει τό «Καφέ Μαντεῖο»: «Ὑπάρχουν παραδοσιακές μέθοδοι γιά νά πετύχει κάποιος τήν προστασία τοῦ ΘΕΟΥ (πάντα μέ τήν προσευχή). Προστασία ἀπό: Γλωσσοφαγιά, τό κακό τό μάτι, φθόνο, μίσος κ.λπ.». Βέβαια δέν μᾶς ἀποκαλύπτουν σέ ποιόν θεό ἀναφέρονται οἱ «ἐπιστήμονες ἐρευνητές, ἀπόφοιτοι Ἑλ­λη­νι­κῶν Πανεπιστημίων».

Κι οἱ ὑποσχέσεις συνεχίζονται καθώς παρέχονται καί: «ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ γιά νά ἐπιτευχθοῦν ἐνδόμυχες ἐπιθυμίες περί ὑγείας, γάμου, ἐπιστροφῆς προσώπου, νά πᾶνε καλά οἱ δουλειές, νά βρεθεῖ δουλειά καί πολλά ἄλλα πού ἀπασχολοῦν τό σύγχρονο ἄνθρωπο».

Ὅμως ἄς ἐντρυφήσουμε καί στίς δηλώσεις περί τῆς «Συμβου­λευτικῆς Ζωῆς» (life coaching) τῆς γνωστῆς «καραμέλας», πού κανείς ἀποκρυφιστής καί νεοεποχίτης δέν παραλείπει σήμερα πλέον νά περιλάβει στήν ἀτζέντα του. Τό «Καφέ Μαντεῖο» δέν θά μποροῦσε νά ὑστερήσει σ' αὐτό. Γράφει στήν ἀντίστοιχη σελίδα του[7]: «Τό 2013 ἀνοίξαμε τό κατάστημά μας στά Μελίσσια μέ ὅραμα νά ἑνώσουμε στοιχεῖα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καί τήν μακρόχρονη ἑλληνική παράδοση τοῦ διαβάσματος τοῦ καφέ μέ τήν συμβουλευτική καί τό ”life coaching” τοῦ σήμερα», ἐνῶ στή συνέχεια παραθέτει διαφόρους, ἄσχετους μεταξύ τους ἰσχυρισμούς ὅπως: «Ὁ Σωκράτης πίστευε πώς ἡ μαντική μπορεῖ νά γίνει κτῆμα κάθε ἀνθρώπου... Κατά τόν Πλούταρχο ἡ πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος εἶναι ἀποτέ­λεσμα συντονισμοῦ τῆς ψυχῆς τοῦ μάντη μέ τόν κόσμο τοῦ ὑπερπέραν... Στό ἀσυνείδητο τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος βρίσκονται ὅλες οἱ πληροφορίες γιά τά αἴτια τῶν γεγονότων τοῦ μέλλοντός του. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στηριζόντουσαν στήν διαφόρων μορφῶν μαντεία, ὥστε νά πάρουν συμβουλές γιά δημόσιες καί ἰδιωτικές τους ὑποθέσεις...».

Καί συνεχίζει τό «Καφέ Μαντεῖο»: «Ἡ συμβουλευτική μέ τόν τίτλο “life coaching” ἔχει γνωρίσει πολύ μεγάλη ἀνάπτυξη τά τελευταῖα χρόνια... χρησιμοποιεῖται ὄχι μόνο γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας καί τῆς προσωπικῆς... Χρησιμοποιώντας τεχνικές πού βασίζονται σέ βασικές ψυχολογικές ἀρχές καί τήν διαίσθηση, οἱ “life coaches” παρέχουν στούς πελάτες τά ἐργα­λεῖ­α γιά νά ἀντιμετωπίσουν μέ βεβαιότητα τίς δύσκολες καταστάσεις καί νά προσπεράσουν συναισθηματικούς φραγμούς...

»Τί κάνουμε ἐμεῖς; Γνωρίζουμε, διαβάζουμε καί ἑρμηνεύουμε τά σημάδια στό φλιτζάνι τοῦ καφέ καί στά χαρτιά. Αὐτά τά χρη­σιμοποιοῦμε ὡς ἐργαλεῖα γιά νά καταλάβουμε μαζί τά γεγονότα πού ἐπηρεάζουν τή ζωή σου καί τήν καθημερινότητά σου. Ἀκολούθως μελετᾶμε μαζί σου διάφορους τρόπους ἀντί­δρα­σής σου στά γεγονότα αὐτά καί ἐπιλέγουμε τήν πλέον κατάλληλη, πού θά σοῦ φέρει τά καλύτερα ἀποτελέσματα.

»Πῶς τό κάνουμε; Εἴμαστε μία ὁμάδα ἐπιστημόνων μέ πτυχία κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, διδακτορικά στή κοινωνιολογία καί μεταδιδακτορικά. Χρησιμοποιοῦμε ὅλες τίς γνώσεις πού ἔχουμε ἀπο­κτήσει μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία ἀλλά καί ἀπό τίς ἐμπειρίες ζωῆς καί ἔχουμε διαμορφώσει ὅλες τίς ἀπαραί­τητες κοινωνικές καί μεταφυσικές δεξιότητες ὥστε νά προβλέπουμε καταστάσεις πού σᾶς ἐπηρεάζουν καί νά σᾶς προ­τείνουμε δράσεις στά ἐρωτήματά σας μέ τίς ὁποῖες σίγουρα θά νικήσετε».

Δέν νομίζουμε νά χρειάζεται νά σχολιάσουμε τίς δηλώσεις αὐτές περαιτέρω. Ἀναρωτιόμαστε μόνον, ὑπάρχουν διωκτικές ἀρχές σ' αὐτή τήν δύσμοιρη χώρα, πού νά ἐπεμβαίνουν αὐ­τε­παγγέλτως ὅταν καταστρατηγοῦνται τόσο κατάφορα τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν;

Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκ­κλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
https://orthodoxostypos.gr/

______________________________

[1] https://www.facebook.com/groups/416460255390280/

[2] https://www.facebook.com/CAFEMANTEIO1/

[3] https://cafemanteio.gr/

[4] https://www.11888.gr/nikolaos-s-patergiannakes_52435399

[5] https://cafemanteio.gr/ourteam/

[6] https://cafemanteio.gr/services/

[7] https://cafemanteio.gr/life-coatching/


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης