Τό ἔτος πού διανύουμε μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ συμπληρώνονται 1150 χρόνια ἀπό τοῦ ἐκρχιστιανισμοῦ τῶν Σλαύων. Προτεργάται καί Ἰσαπόστολοι αὐτοῦ τοῦ ἔργου εἶναι οἱ αὐτάδελφοι Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, πρός τιμήν τῶν ὁποίων ἀφιεροῦται τό ἔτος αὐτό, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά πραγματοποιηθοῦν σύν Θεῷ διάφορες ἑόρτιες ἐκδηλώσεις, τίς ὁποῖες διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἀρχῆς γενομένης τῶν ἐκδηλώσεων ἀπό τήν Μονή μας, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ἰωάννου.

Πρώτη ἑόρτιος ἐκδήλωσις θά εἶναι ἡ ἀγρυπνία ἡ ὁποία θά τελεσθῇ πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τήν 13η Φεβρουαρίου ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 9η νυκτερινή μέ 3η πρωινή. Τήν ὁποίαν θά λαμπρύνῃ διά τῆς παρουσίας του ὁ Σεβασμιώτατος, ὅστις θά τελέσῃ καί τήν μοναχικήν κουράν ἑνός ἐκ τῶν δοκίμων ἀδελφῶν τῆς Μονῆς μας καί θά προσκομίσῃ στήν Μονήν μας τεμάχια ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων, τά ὁποῖα θά τεθοῦν εἰς προσκύνησιν τῶν πιστῶν.

Εἰς τήν λαμπράν αὐτήν πανήγυριν πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου προσκαλοῦμε ὅλους τούς ἀδελφούς μας γιά νά συμμετάσχουν σ’ αὐτήν τήν πνευματικήν πανδεσίαν.

Ἐκ τοῦ Ἱεοροῦ Ἡσυχαστηρίου13/02/2013 09:00 μμ - 14/02/2013 03:00 πμ
Τίτλος εκδήλωσης: ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης