ΨΗΦΙΣΜΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 22αν Ἰανουαρίου 2019 εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Χώρας Κυθήρων εἰς τήν κατά μῆνα τακτικήν Ἱερατικήν μας Σύναξιν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ, ἀφοῦ ἐμελετήσαμεν ἱερά κείμενα ἐκ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν ἑορτάζοντα σήμερον Ἀπόστολον Τιμόθεον, ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθημεν εἰς τό λίαν κρίσιμο καί φλέγον, μεῖζον ἐθνικό ζήτημα, τό καλούμενο «Μακεδονικόν», τό ὁποῖο συγκλονίζει συθέμελα ὄχι μόνον ὁλόκληρη τήν Ἑλληνική μας Πατρίδα, ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ διαβιοῦντας Ἕλληνας ἀδελφούς μας καί τό πανανθρώπινο ἀκόμη,

Ἀποφασίζουμε

1. Θεωροῦμε τό Μακεδονικό ζήτημα, δηλ. τήν ἀναγνώρισιν τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ὡς κράτος μέ τήν ἐπωνυμία «Βόρειος Μακεδονία», πολύ κρίσιμο, ἐπικίνδυνο καί ἀνησυχητικό διά τό Ἔθνος μας καί τόν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό, διότι ἐκχωροῦνται τοιουτοτρόπως αἰώνια καί ἀπαράγραπτα δικαιώματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς ἐποίκους τοῦ χώρου τῆς Ἑλληνικῆς μας Μακεδονίας.

2. Ἑκατομμύρια Ἑλληνικοῦ λαοῦ τό διετράνωσαν εἴτε εἰς τό πρωτοφανές σέ ὄγκο καί πατριωτικό παλμό συλλαλητήριο τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2019 εἰς τό Σύνταγμα, εἴτε ἀπό τά πέρατα τῆς Χώρας μας. Ὁ κυρίαρχος λαός τῆς πατρίδος μας διεδήλωσε, μέ τήν αὐθόρμητη συμμετοχή του, τά πατριωτικά συνθήματα, τήν γαλανόλευκη σημαία μας, πού κρατοῦσε, καί μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς ψυχῆς του τήν ἀντίθεσί του πρός τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἐπιζητεῖ ἐπίμονα νά διενεργηθῇ δημοψήφισμα, πρίν ἀπό κάθε ἀπόφασι τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

3. Φρονοῦμε ταπεινᾶ ὅτι ἡ τόσον εὐκρινής καί ξεκάθαρη φωνή ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων πρέπει νά εἰσακουσθῆ καί νά διαμηνυθῆ πρός τήν γείτονα χώραν καί πρός κάθε κατεύθυνσιν ἡ ἰσχυρά αὐτή βούλησις τοῦ λαοῦ, καί ὅτι ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων δέν δύναται νά ἐπικυρώση τήν συμφωνίαν, μέ τήν ὁποία διακυβεύονται ἡ εἰρήνη καί τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

4. Δέν δυνάμεθα νά ἀποκρύψωμε τήν βαθειά μας λύπη, διότι τήν ὥρα τοῦ εἰρηνικοῦ καί παλλαϊκοῦ συλλαλητηρίου, ὅταν σύμπας ὁ λαός συμμετεῖχε στή «λειτουργία» τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος, μία ἀδιευκρινίστων κινήτρων καί προελεύσεως ὁμάδα διετάραξε τήν ἠρεμία τῆς μεγαλειώδους αὐτῆς ἐκδηλώσεως καί τά ΜΑΤ μέ δακρυγόνα-χημικές οὐσίες ἐμόλυναν ἐπί πολλή ὥρα τήν ἀτμόσφαιρα. Ἦτο ἀστοχία μεγάλη τό ὅτι ἡ ἰσχυρή ἀστυνομική δύναμις, ἀντί νά περιορίση τούς ἀντιδρῶντας, προκάλεσε μέ τά χημικά μεγάλα προβλήματα στούς συμμετέχοντες στό συλλαλητήριο.

5. Κάνουμε θερμότατη ἔκκληση πρός ὅλες τίς πλευρές τοῦ Κοινοβουλίου, νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μήν ἀγνοήσουν τήν βούλησι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ἐξουσιοδοτεῖ τό Νομοθετικό Σῶμα νά ὑπογράψη τήν ἐπικίνδυνη αὐτή συμφωνία.

Ἐκφράζουμε τέλος τήν Εὐχή ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Ἔθνους μας, ἡ Παναγία μας, νά φυλάξη τόν Ὀρθόδοξο Λαό μας καί νά ἀποτρέψη μία ἀκόμη Ἐθνική τραγωδία ἀπό τόν μαρτυρικό τόπο μας.

Ἐφ’ ὧ συνετάγη τό παρόν ψήφισμα, τό ὁποῖο βεβαιωθέν ὑπογράφεται ὡς ἕπεται.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ Ι.Μ. ΚΥΘΗΡΩΝ
Ἀρχιμ. Υρουμέντιος Δημητρίου
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
Ἀρχιμ. Διονύσιος Μάλλιος
Πρωτ. Πέτρος Μαριᾶτος - Ἰατρός
Πρωτ. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς
Οἰκονόμ. Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος
Αἰδ/τος Ἰωάννης Γολεμάτης
Αἰδ/τος Νικόλαος Ζουναρέλης
Αἰδ/τος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
Αἰδ/τος Παῦλος Καλλίκας
Αἰδ/τος Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης

Ἀνακοινώνεται στούς:
1. Μακαριώτατο Πρόεδρο Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
2. Πρόεδρο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο
3. Πρωθυπουργό κ.Ἀλέξη Τσίπρα
4. Πρόεδρο Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαο Βούτση
5. Ἀρχηγούς Κομμάτων Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
6. Βουλευτές Α’ Περιφέρειας Πειραιᾶ καί Νήσων.

 

Αναδημοσίευση από:
http://www.imkythiron.gr/index.php/Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης