Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 5.1.18
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ. Περὶ καθαγιασμοῦ πολλῶν Ἁγίων Ποτηρίων εἰς μίαν θείαν Λειτουργίαν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.

➢ Μεγάλαι αἱ εὐθῦναι τῶν παραδοσιακῶν Μητροπολιτῶν. ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Διευθυντοῦ Συντάξεως.

➢ Διαφωνεῖ πλήρως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος διὰ τὰ νέα θρησκευτικά!

➢ «ΝΑΜΑΤΑ ΙΟΡΔΑΝΕΙΑ». Τοῦ Ἀρχιμ. Κ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας.

➢ Ἡγούμενος Ἁγίου Ὄρους διὰ Κολυμβάριον: «Μηδὲν ἀπὸ μηδέν, μηδέν». Γράφει ὁ μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.

➢ Τὸ «Σκοπιανὸν» πειρασμὸς διὰ τὸν Ἄθω. Γράφει ὁ Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.

➢ «Μὴ μπερδεύετε τὰ καζάνια… γιὰ νὰ μὴ δηλητηριάζουμε τὸν κόσμο». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους.

➢ Ἑνότης καὶ κοινὸς βηματισμὸς μετὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ Κολυμβαρίου.

➢ Ἀποτελεῖ σπουδαστήριον συγκρητιστικῶν  ὀλισθημάτων διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους νέους, ἡ οἰκουμενιστικὴ «Κοινότητα Taize». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἐμπαιγμός τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ. Ἡ πλήρης ἀναγνώρισις τοῦ αὐτοδιοικήτου καί τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῶν Παπικῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἄνισος καί χαοτική κατάστασις ὡς πρός τό Ὀρθόδοξον Κανονικόν Δίκαιον.

➢ Ἡ ἐσωτερικὴ γαλήνη. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἐκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Εὐρίπου Βασίλειος.

➢ Νεοελληνικὸς Παγανισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας.

➢ Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης πλανᾶται; Τοῦ κ. Κοντοστάνου, δασκάλου.

➢ Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐναντίον τοῦ Σιωνισμοῦ. Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου, ἱστορικοῦ – ἀρχαιολόγου.

➢ Βαθαίνει τὸ ρῆγμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν! Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἀπαιτεῖ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Γεωργίας νὰ ἀποδεχθῆ τὸ Κολυμβάρι. Τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη.

➢ Ὁ Πάπας διορθώνει τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν: ἀλλαγὴ εἰς τὸ «Πάτερ ἡμῶν». Τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου.

➢ Ἀκροδεξιοὶ οἱ Ἱεράρχαι κατὰ τὸν κ. Μόσχον;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης