Κυκλοφορεῖ 
τὸ φύλλον 15.10.2021
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ. Ἱερώνυμος (2006): «Ἡ ἀλλοίωση τοῦ συνοδικοῦ συστήματος εἶναι ἕνα ἀπό τά ἐγκλήματα τῆς νεοελληνικῆς ὀρθοδοξίας». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Κ. Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Ἐθριάμβευσεν ἡ ὀλιγαρχικὴ ἐκκλησιολογία καὶ ἡ συνοδικὴ ἀνωριμότης! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.

➢ Ἀρχιερεῖς, ἀφήσετε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀντὶ τοῦ Καίσαρος νὰ ὁδηγῆ τὴν Ἐκκλησίαν! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Σεβ. Μάνης: «Νὰ θεωρηθεῖ λῆξαν τὸ ἐγερθὲν γνωστὸν ζήτημα τῶν δύο ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν καὶ νὰ τεθεῖ στὸ ἀρχεῖον».

➢ Πολέμιος τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ κ. Μητσοτάκης. Τοῦ Σεβ. Μητρ. πρ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου.

➢ Δὲν ἐλέγχεσθε, κ. Τσίπρα; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκήρυξ.

➢ Οἱ «γενίτσαροι» τῆς ἐποχῆς μας. Γράφει ὁ κ. Μιχάλης Παπακωνσταντίνου.

➢ Ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτῶσις τοῦ Σεβ. Λαρίσης. Τοῦ κ. Χρίστου Παναγιώτου.

➢ † Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους Ὅσιος Ἀναστάσιος Γόρδιος, ὁ ἰατρός. Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

➢ Ἡ εὐθύνη τοῦ "ὀρθοτομεῖν" καὶ ἡ ὑπακοὴ τῶν ἐπισκόπων. Τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κυροῦ Νικοδήμου.

➢ Ἡ ὑπακοὴ εἰς τοὺς πνευματικοὺς προϊσταμένους. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ὑπόμνημα Ἀντιρρήσεων περὶ τῆς ὑποχρεωτικότητος ἰατρικῶν πράξεων. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Β. Κατσιβαρδᾶ, Δικηγόρου Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

➢  Εἰς μάτην ἡ ἐξουδετέρωσις τῆς ἐπικυρώσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Τὸ ἰδεολογικὸν ὑπόβαθρον τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Ἰδού, διατὶ ὁ Ἀρχ. Ἱερώνυμος Α΄ ἄφησε ἐποχή

➢ ΟΙ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Εἰς τὴν Γαλλίαν ἐφυλάκισαν Πρόεδρον. Εἰς τὴν Κύπρον ἐπανεκλέγουν διεφθαρμένους πολιτικάντηδες. Τοῦ κ. Σάββα Ἰακωβίδη.

➢ Τὸ πολιτικὸν σύστημα ὑπὸ δυτικὴν αἰχμαλωσίαν. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος.

➢ Σεβ. Γουμενίσσης: «Ἡ χειροτονία μου κατέστη ἀπολελυμένη»

➢ Συμπροσεύχεται διὰ τὴν παιδεραστίαν;

➢ Συγχαρητήρια εἰς τὸν Σεβ. Σουηδίας.

➢ Φάκελος τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας κατὰ τοῦ Σεβ. Προικοννήσου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης