Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος εἶναι ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος ἀπό τό 1991. Ἐξομολογεῖ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν του. Γιά τούς προσκυνητές λειτουργεῖ μόνον τίς Κυριακές, τίς μεγάλες ἑορτές καί κάνει τακτικά ἀγρυπνίες.

Εἶναι διπλωματοῦχος Πολιτικός Μηχανικός τοῦ ΑΠΘ καί πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Γέροντάς του ἦτο ὁ Γέρων Ἰσαάκ ὁ Λιβανέζος.

Ἔχει ὁμιλήσει γιά διάφορα θέματα Ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ὑπάρχουν ἕως τώρα περίπου 250 ὁμιλίες του.

Σέ αὐτήν τήν ὑποσελίδα μπορεῖτε νά ἀκούσετε καί νά κατεβάσετε τίς ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Ἀρσενίου σέ ἠχητική μορφή (mp3).


Ὁ διαχρονικός εὐαγγελικός λόγος καθοδηγός στήν πορεία τῆς ζωῆς μας βάσει...
Οἱ ὁμιλίες πού ἀφοροῦν τά θέματα τοῦ ἀκραίου-σχισματικοῦ «Ζηλωτισμοῦ» καί τοῦ «πολυθέου-ἀθέου» Οἰκουμενισμοῦ ...
Ἡ ἑνότητα πού ἀκολουθεῖ ἀφορᾶ ὁμιλίες σέ μνῆμες Ἁγίων πού ἐξεφωνήθησαν ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἀρσένιο Κατερέλο.
Ποικίλα καί διαχρονικά θέματα Ὀρθοδόξου πνευματικότητος μέσα ἀπό τό δόγμα καί τό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης