Ομιλούν οι ειδικοί επιστήμονες για τις αμβλώσεις

Δημοσιεύομε το κείμενο-διακήρυξη που υπεγράφη από μέλη του Ερευνητικού-Διδακτικού προσωπικού, του τμή­ματος Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­σαλονίκης, και απεστάλη προς όλους τους αρμοδίους κρατικούς φορείς. Ενυπόγραφη δήλωσή τους στις 27.2.1986.

Ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι και ιατροί θεωρούμε ότι ο συζητούμενος νόμος περί αμβλώσεων:

I.  α. αντιβαίνει σε κάθε έννοια ελευθερίας, αληθείας και ανθρώπινης ακόμη δικαιοσύνης.

β. αντιβαίνει στην έννοια του σεβασμού προς τον άνθρωπο, ο οποίος υφίσταται σαν άνθρωπος από της συλλήψεως έως του βιολογικού του θανάτου. Ως εκ τού­του αποτελεί ανθρωποκτονία η παρέμβαση επί της επι­βιώσεώς του σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής του.

γ. περιφρονεί και καταργεί και αυτόν ακόμη τον όρ­κο του Ιπποκράτους, ο οποίος αποκλείει κάθε βλαπτική ενέργεια για την ζωή του ανθρώπου, ιδιαίτερα στην πε­ρίοδο της εμβρυϊκής του ζωής. Είναι γνωστό άλλωστε ό­τι, από αμιγώς ιατρική άποψη, οποιαδήποτε επέμβαση ε­πί του ανθρωπίνου σώματος ή παρέμβαση στις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου, η οποία δεν έχει αυστηρώς θεραπευτικό σκοπό, επέχει θέση αδικήματος που στρέ­φεται στην ίδια την υπόσταση του ανθρώπου.

II.   Η ηθελημένη διακοπή της κυήσεως δημιουργεί βαρύτατες ψυχικές αλλά και βιολογικές συνέπειες στην έγκυο.

III. Η νομοθετικώς αποδεκτή διακοπή της κυήσεως αλλοιώνει βαθύτατα το ορθό φρόνημα του Ελληνικού λαού, ιδιαιτέρως των νέων.

Ως ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, οι οποίοι έχομε ως σκοπό την προάσπιση του ανθρώπου ως προσώπου, υπό την απόλυτη οντολογική έννοια του όρου, αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, η οποία επισημο­ποιεί την παρέμβαση στη ψυχική και σωματική ακε­ραιότητα του ανθρώπου και την αποδοχή μεθόδων, οι ο­ποίες ανακόπτουν την επιβίωση ή την αρμονική εξέλιξη του.

Γι' αυτό καλούμε κάθε αρμόδιο και όλο τον Ελληνι­κό λαό στην λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ορι­στική ματαίωση της ψηφίσεως του νομοσχεδίου αυτού.

Οι υπογράφοντες

 

*******

 

Η σύγχρονη ιατρική επισημαίνει:

*  «Η Έκτρωση (σε οποιανδήποτε στιγμή μετά τη σύλληψη κι αν συμβεί) είναι πράξη δολοφονίας εκ προ­μελέτης. Επιστημονικά δεν θεμελιώνεται με καμιά σο­βαρότητα η ύπαρξη τάχα κάποιας «ΜΑΓΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ», πριν από την οποία το έμβρυο ήταν κομμάτι σάρκα, και μετά από αυτήν γίνεται παιδί, άνθρωπος... Το γονιμοποιημένο ωάριο, το έμβρυο, το βρέφος, το παιδί, ο ενήλικας είναι απλώς στάδια εξελίξεως και ωριμότη­τας της ΙΔΙΑΣ ανθρώπινης ζωής του ΙΔΙΟΥ ανθρώπου! Ο καθένας από μας ΥΠΗΡΧΕ εξ ολοκλήρου στο γονι­μοποιημένο ωάριο και χρειαζόταν μόνο τροφή και χρόνος για τα επόμενα στάδια της ζωής του». (Το διάσημο ζεύγος ιατρών-μαιευτήρων Dr & Mrs J. C. Willke, ειδι­κοί και πρωτοπόροι επιστήμονες της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιώματος στη ζωή» IRTL).

*  «Η χρονική αρχή του ανθρωπίνου όντος ανάγεται στη στιγμή της σύλληψης (γονιμοποίησης)... Αυτό το ανθρώπινο ον είναι από τότε τέλειο και μοναδικό. Είναι ένα γιατί είναι πάντοτε απόλυτα το ίδιο σε όλα του τα σημεία, και μοναδικό γιατί δεν μπορεί σε τίποτε να αντι­κατασταθεί με κάτι άλλο!... Αυτό το μικροσκοπικό έμ­βρυο την έκτη ή την έβδομη ημέρα της ζωής του, που έ­χει μόλις ενάμισυ χιλιοστό ύψος, είναι ικανό να προνοεί για την τύχη του! Αυτό, ναι αυτό, επιφέρει την διακοπή του εμμήνου κύκλου της μητέρας του, επιβάλλοντας έτσι στη μητέρα του να το προστατεύει!... Όπως όλοι οι επιστήμονες, που παρατηρούν αμερόληπτα τα βιολογικά φαινόμενα, είμαι και εγώ πεπεισμένος, ότι το ον άνθρω­πος αρχίζει να υπάρχει από την στιγμή της γονιμοποίη­σης. Αυτό σημαίνει, ότι η εσκεμμένη εξαφάνιση ενός εμβρύου οποιασδήποτε ηλικίας (δηλαδή οποτεδήποτε μετά τη σύλληψη) ισοδυναμεί με φόνο ενός ανθρωπίνου όντος» (Ο διαπρεπής γάλλος καθηγητής της Κυτταρογενετικής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων J. Lejeune).

*   «Η έναρξη της ζωής του ανθρώπου συμπίπτει με την στιγμή της γονιμοποίησης» (O Πανελλήνιος Ιατρι­κός Σύλλογος στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο του 1985).

*   «Πραγματική γέννηση είναι η σύλληψη» (Συμπέ­ρασμα με τις υπογραφές δύο χιλιάδων (2000) ειδικών γυ­ναικολόγων και μαιευτήρων, που έλαβαν μέρος στο Β' Ιατρικό Συνέδριο του Μονακό).

Τα πιο πάνω αποτελούν αποστομωτικά και τελεσίδι­κα και ευγλωττότατα συμπεράσματα της σύγχρονης Επι­στήμης!

*  Η Επιστήμη στις μέρες μας συμφωνεί απόλυτα με όσα η ορθόδοξη Εκκλησία φρονεί από αιώνες!

πηγή: Καρυγή ζωής: Σας ικετεύω μη μας σκοτώνετε!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
Αντικειμενική ενημέρωση για όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
Τηλ: 2310212659


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης