Γεροντικό - Λειμωνάριο - Λαυσαϊκό

 

 Οι συλλογές αποσπασμάτων εκ των βίων και των διδαχών των Οσίων Ασκητών (Γεροντικό, Λειμωνάριο, Λαυσαϊκόν κλπ.) αποτελούσαν πάντοτε προσφιλέστατα αναγνώσματα των Μοναχών αλλά και όλων των αγωνιζομένων πιστών. Οι εμπειρίες και τα βιώματα των «βιαστών της Βασιλείας του Θεού» είναι αναμφίβολα οι αψευδέστατοι οδοδείκτες για την κατά Χριστόν πορεία ακόμη και των λαϊκών. Οι Όσιοι Γέροντες έχοντας περάσει από το στάδιο της καθάρσεως και του φωτισμού και ζώντας την θέωση μπορούσαν να μεταδίδουν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος διά των λόγων και των έργων τους. Η αΐδιος Θεία Χάρη είναι Αυτή που καθιστά τις διδασκαλίες και τις πρακτικές τους διαχρονικές. Ας τις θέσουμε ως θεμέλιο και στην εποχή μας.

από το βιβλίο Ασκητές μέσα στον κόσμο Α'... (27/11/2018)
Εκ του βιβλίου Αμαρτωλών Σωτηρία... (11/1/2016)
Μέσα από δεκαπέντε σύντομα αποσπάσματα του «Γεροντικού» προβάλλει η υπέροχη ασκητική μορφή του αββά Αμμωνά... (30/12/2016
Εκ του Πατερικού των Σπηλαίων του Κιέβου... (13/7/2016)
Ζ΄ Διδασκαλία: Περί του εαυτού μέμφεσθαι... (8/12/2014)
Στα χρόνια 1943-44 ευρισκόμεθα στη μονή του αγίου Ανθίμου Βουκουρεστίου... (31/7/2014)
Διηγήσεις από την Ορθόδοξο Παράδοσι αναφερόμενες στην αίρεσι των Μονοφυσιτών... (10/8/2012)
Από τις εμπειρίες των αρχαίων Πατέρων της ερήμου ... (3/7/2012)
Από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωκράτους ... (11/6/2012)
Ερώτησαν κάποτε την Αγία Συγκλητική· τι διαφέρει ο άλλος κόσμος από τούτον εδώ οπού ζούμε τώρα; ... 21/4/2012)
Κάποιος άγιος γέρον­τας, μεγάλος και διο­ρατικός, έχοντας νική­σει και ξεπεράσει ό­λους τους πειρασμούς των δαιμόνων...(22/10/2011)

1 - 20 / 39

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης