Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Δὲν ἐσεβάσθησαν τίποτε! Τὰ Χριστούγεννα ἐκτύπησαν τὸν μοναχισμὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Μὲ τὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν προφυλάκισιν τοῦ «φιλορώσου» Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.

◇ Ἔξω οἱ μιζαδόροι πολιτικοὶ καὶ οἱ κακοποιοὶ πάσης μορφῆς, εἰς τήν… φυλακὴν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.

◇ Ἐκρύβησαν μαζὶ μὲ τοὺς πολιτικοὺς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Διὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Βατοπαιδινοῦ Καθηγουμένου.

◇ Ἡ κρίσις καί ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Χριστόν εἰς τά Χριστουγεννιάτικα μηνύματα Σεβ. Μητροπολιτῶν.

◇ Συνεπληρώθησαν 17 ἔτη ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ.

◇ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης: «Ἅλας–ἄναλον».

◇ Ὁ μακαριστός Φώτης Κόντογλου ἀπαντᾶ εἰς τήν φιλοπαπικήν «ἀγαπολογίαν» τοῦ Φαναρίου.

◇ Ἐφιαλτικαί αἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως εἰς Ἀλεξ/πολιν, Ὀρεστιάδα καί Σουφλί.

◇ Τά δίκαια καί τά προνόμια τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων. Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰγνατίου.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης