Σημείωμα εκδότου

Για τον εκλεκτόν, υποδειγματικόν και πολυταλαντούχον εκπαιδευτικόν και καλόν της Εκκλησίας του Χριστού ποιμένα, μακαριστόν π. Ευέλθοντα, εγράφησαν πλείστα όσα επάξια, αναφερόμενα στις πολλές ευαγγελικές αρετές που τον κοσμούσαν, ως της πίστεως, της ταπεινώσεως, της πραότητος, της αγάπης, της διακρίσεως, της υπομονής, και της δοξολογικής αντιμετωπίσεως των πειρασμών, θλίψεων και δοκιμασιών της ζωής.

Επολιτεύθη όντως ο μακάριος, εν εικοστώ αιώνι, εν συνειδήσει καθαρά, ευσεβώς, δικαίως, σωφρόνως, φιλανθρώπως, θεαρέστως και ευεργετών, πνευματικώς και υλικώς, τους εγγύς και τους μακράν.

Αληθώς ο πατήρ Ευέλθων εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον πιστώς και συνετώς. Διέθετε από Θεού πλούσια αγιοπνευματικά χαρίσματα, τα οποία επιμελώς καλλιέργησε και πολλαπλασίασε προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού και την ψυχικήν ωφέλειαν και σωτηρίαν συνανθρώπων του.

Ως ελάχιστον δείγμα ευγνωμοσύνης προς τον άνθρωπον του Θεού, που ευεργέτησε και οδήγησε, ως άλλος καλός Σαμαρείτης, εις τον Χριστόν και την Εκκλησίαν Του χιλιάδες ψυχές, εκδίδεται το τεύχος αυτό με την παράθεσι ολίγων μόνον εκτιμήσεων και γνωμών, γύρω από την φωτεινήν προσωπικότητά του, ως και την παράθεσιν μερικών μόνον χαριτωμένων κειμένων του μακαριστού πατρός, του εργασθέντος προθύμως, φιλοτίμως και αποστολικώς εις τον αγρόν της Εκκλησίας του Χριστού. Τα ψυχωφελή αυτά κείμενα τα δανειστήκαμε τα περισσότερα από το περιοδι¬κό ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ, που εξέδιδε ο ίδιος ο π. Ευέλθων ως προϊστάμενος του ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου.

Κρίθηκε περισσότερον ωφέλιμον να φιλοξενηθούν μερικά μόνον κείμενα του αοιδίμου πατρός, από τα πάρα πολλά, εις ψυχικήν μας ενίσχυσιν, παραδειγματισμόν, μίμησιν της ενάρετου πολιτείας του, και εις αιώνιον ανάμνησίν του.

Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"


Τελούμε σήμερα, κατά την τάξη και την παράδοση της Εκκλησίας μας, το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο ... (31/1/2012)
Επικείδιος Λόγος στην Κοίμηση τον Χριστόφορου, υιού του πατρός Ευέλθοντος, που συνέβη στις 18-11-1995 ... (2/2/2012
Π. Ευέλθων Χαραλάμπους: Ο θάνατος για μας τους χριστιανούς λογίζεται σαν ύπνος, ... (12/2/2012)
Του μακαριστού π. Ευέλθοντος Χαραλάμπους ... (15/2/2012)
Eπειδή έτυχε πολλούς χριστιανούς να τους βρει ό θάνατος στην ξενητειά... (5/3/2012)
Ολόκληρο το μήνα αυτό κάθε εκκλησιαστική τελετή και ακολουθία θα διαπνέεται ... (1/5/2012)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης