Η πολυγαμία των Μορμόνων

Διορθώνοντες μίαν ανακρίβειαν

Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Με το σημερινό άρθρο μας θα αναφερθούμε σε ένα ζήτημα, για το οποίο στο γραπτό και τον προφορικό λόγο διατυπώνονται ανακριβείς ισχυρισμοί. Οι ανακριβείς ισχυρισμοί, όχι βεβαίως από πρόθεση, αλλά από άγνοια, είναι ένας παράγοντας που δεν έχει θέση στα πλαίσια της υπεύθυνης ενημέρωσης του ορθοδόξου πληρώματος για θέματα αιρέσεων.

Είναι γνωστό σε όλους, ότι η λεγόμενη «Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» ή «Μορμόνοι», όπως είναι ευρύτερα γνωστή η κίνηση, αποτελεί μία αιρετική και παραχριστιανική κίνηση οι θέσεις της οποίας, σ’ όλα τα πεδία, είναι απολύτως ασυμβίβαστες με τη χριστιανική διδασκαλία.

Σχετικά με την εν λόγω αιρετική κίνηση αναπαράγεται και διαδίδεται μέχρι σήμερα στον ελληνικό χώρο ένας ανακριβής ισχυρισμός. Ποιος; Ότι οι Μορμόνοι είναι πολύγαμοι και υποστηρίζουν την πρακτική της πολυγαμίας. Η ακρίβεια όμως είναι διαφορετική. Οι Μορμόνοι ήταν κάποτε, στο παρελθόν, πολύγαμοι και υποστήριζαν την πολυγαμία.

Η πολυγαμία στους Μορμόνους επισήμως έχει καταργηθεί, είναι αλήθεια όχι χωρίς ενστάσεις και αντιρρήσεις, από τα τέλη του 19ου αιώνος με απαίτηση και απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσσου το 1890 με την ψήφιση ειδικού νόμου.

Με ποιον τρόπο επικυρώθηκε η κατάργηση της πολυγαμίας; Χρησιμοποιήθηκε μία βασική δογματική αρχή της αίρεσης, ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι καταγεγραμμένο μόνο στα ιερά κείμενά τους, αλλά ο Θεός μπορεί να αποκαλύπτει το θέλημά του χρησιμοποιώντας ως όργανό του για την παροχή νέων αποκαλύψεων τον εκάστοτε ζώντα «προφήτη» -ηγέτη της κίνησης1, σύμφωνα με το άρθρο 9 των Άρθρων Πίστεως του ιδρυτού της αίρεσης Joseph Smith2.

Μία, λοιπόν, από τις νέες «αποκαλύψεις», που έλαβε ο τότε ζωντανός «προφήτης» - ηγέτης της κίνησης ο W. Woodruff ήταν η κατάργηση της πολυγαμίας3.

Όσοι Μορμόνοι δεν αποδέχθηκαν και δεν αποδέχονται μέχρι σήμερα την κατάργηση της πολυγαμίας, αποκόπηκαν από τον κορμό της «Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών» και δημιούργησαν σχισματικές ομάδες.

Οι σχισματικές Μορμονικές πολυγαμικές κινήσεις ευρίσκονται εκτός των νομικών πλαισίων του δικαίου των Η.Π.Α. και χαρακτηρίζονται και θεωρούνται από τον επίσημο Μορμονικό χώρο ως φονταμενταλιστές.

Σημειώσεις

1. Βλ. Was glauben die andern? 26 Selbstdarstellungen, 19542, σ.167.

2. Βλ. «Wir glauben alles, was Gott offenbart hat, und alles, was er jetzt offenbart; und wir glauben, dass er noch viell Grosses und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft», ΕΖW – Texte 215/2014, σ. 34. Πρβλ. Πρωτ. Βασ. Γεωργοπούλου, Η περί της Αγίας Γραφής διδασκαλία των σύγχρονων αιρετικών κινήσεων, 2013, σ. 259-260.

3. Βλ. Α.Ηoekema, The Four Major Cults, 1963, σ. 28. Πρβλ. Κ. Ηutten, Sekten- Grübler-Enthusiasten, 196610, σ. 594.

Ορθόδοξος Τύπος, Αριθμός Φύλλου 2041, 17 Οκτωβρίου 2014


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης