Η ιστοσελίδα μας σ' αυτήν την θέση δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να εντρυφήσουν σε επιστημονικές θεολογικές μελέτες συγχρόνων θεολόγων. Η Θεολογία φυσικά δεν μπορεί να περιοριστεί σ' έναν στυγνό ακαδημαϊσμό, αλλά όμως μπορεί με σεμνότητα να διακονηθεί από την επιστήμη. Αναζητούμε και δημοσιεύουμε άρθρα θεολόγων που δεν ξέχασαν πως η Θεολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πνευματική ζωή και πως θεολογεί ορθοδόξως μόνον όποιος έλαβε την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.


Τα δογματικά της Εκκλησίας μας είναι η απαράλλακτοι όροι που δηλώνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με την Πίστη Της... (20/6/2010)
Υπό Λεωνίδου Φιλιππίδου... (12/4/2017)
Ιωάννου Κορναράκη: «Το γαρ εαυτόν επιγνώναι, τέλος της των αρετών εργασίας»... (6/7/2011)
Του Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητού Α.Π.Θ.... (30/1/2011)
Δημήτριος Τσελεγγίδης Καθηγητής Α.Π.Θ: Το αυτεξούσιο του ανθρώπου και η Χάρη του Θεού στο πλαίσιο της σωτηρίας... (24/1/2011)
Η θρησκευτική πολιτική των Βυζαντινών αυτοκρατόρων από την Α' έως και την Δ' Οικουμενική Σύνοδο... (12/6/2010)
Ειρήνης Αρτέμη. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της αρχαίας Εκκλησίας... (8/6/2010)
Ειρήνη Αρτέμη - Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας καί οι σχέσεις του με τον έπαρχο Ορέστη και τη Φιλόσοφο Υπατία... (2/6/2010)
Θεοδώρου Ζήση Πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθρησκειακές συναντήσεις - Άρνηση του Ευαγγελίου... (11/3/2010)
Οι πιστοί αναγνωρίζοντας την παρρησία της Θεοτόκου προς τον Υιό της ζητούν την επίμονη και αδιάλειπτη παράκλησή της ... (10/8/09)
Πίστη και Αγάπη το θεμέλιο και η τελειότητα της Χριστιανικής ζωής κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. (5/7/09)
Ο Λούθηρος και η Θεολογία των προτεσταντών. Συμβολή στη μελέτη της Θεολογίας του Λουθήρου από ορθόδοξη άποψη. Του (29/6/09)
Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης - Άγιος Αθανάσιος Πάριος. Εισήγηση του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Καθηγητού Πανεπιστημίου Α.Π.Θ (25/4/09)

1 - 20 / 30

Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης