Αναφορά στον αποδομητή Μπέρτραντ Ράσσελ (B. Russell)

«Αυτοί που εξουσιάζουν τα έθνη ονομάζονται ευεργέτες τους·
όμως σ’ εσάς να μή είναι έτσι»  (Λουκ. 22,25ε.)
 

Ακολουθούν: (Α) Εισαγωγή και σχόλια, (Β) λίγα στοιχεία περί του Bertrand Russell, βιογραφικά κ.ά. και (Γ) αποσπάσματα έργων του ενδεικτικά της προσχεδιασμένης αριστεριστικής αποδομήσεως προς μια Νέα Τάξη Πραγμάτων, σχετικώς με (Γ1) την εκπαίδευση του μελλοντικού πολίτη, το διεθνισμό, και το σοβιετισμό ως πείραμα του Παγκοσμίου Κράτους, (Γ2) τον καλλιεργούμενο αγνωστικισμό-αθεΐα και ηθικό σχετικισμό, (Γ3) τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πορνογραφία, (Γ4) την κατάργηση των δογμάτων των εκκλησιών, (Γ5) τη διανομή της εκκλησιαστικής περιουσίας (Γ6) την περιστολή της κληρικής μισθοδοσίας ώστε να γίνει η Εκκλησία πιο προσαρμοστική στο πνεύμα της εποχής, (Γ7) την αποτέφρωση των νεκρών και (Γ8) την καταστροφή της πατριαρχικής οικογενείας με την αντικατάσταση των γονέων από το κράτος· σχετικώς και με την ευγονική, τη μείωση του παγκοσμίου πληθυσμού και τη μισθοδοτούμενη μητρότητα.

Προκύπτει ότι «παραδόξως» πριν από πολλές δεκαετίες κάποιοι σκεπτόμενοι «πριν από μας για μας», αποφαίνονταν και αποφάσιζαν για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, τα ήθη και την εκπαίδευση των παιδιών μας, την πληρωμή του εφημερίου μας, την περιουσία της Ενορίας μας, την εξάπλωση της πορνογραφίας, τη δημιουργία ενός απολυταρχικού Παγκοσμίου Κράτους, τη διάλυση της οικογενείας  και πολλά άλλα χείριστα.

Η έλευση της Νέας Εποχής και Νέας Τάξεως Πραγμάτων, με την αποδόμηση της παραδοσιακής κοινωνίας των σταθερών κι ευεργετικών θεσμών χιλιετιών, αποδεικνύεται ότι δεν είναι φυσιολογική και αβίαστη, αλλ’ επιμελώς σχεδιασμένη και μεθοδευμένη!... Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια.

Αναφορά στον αποδομητή Μπέρτραντ Ράσσελ. «Παραδόξως» πριν από πολλές δεκαετίες κάποιοι σκέπτονταν και αποφάσιζαν ... (2/10/2011)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης