Έχουμε γράψει πολλά για την αντιδημοκρατική και ολοκληρωτική αυτή μέθοδο σε άλλα μας άρθρα. Εδώ όμως, θα δούμε μια περιληπτική αλλά σχεδόν πλήρη περιγραφή της Αποκοπής, με τις διάφορες παραμέτρους και διακρίσεις του θέματος.

πηγή: http://oodegr.com/paratir/methodoi/apokopi1.htm

1. Τι είναι η Αποκοπή και πώς εφαρμόζεται
2. Αποσυνταύτιση

3. Αποστασία

4. Αντιρρήσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα


 

1. Τι είναι η Αποκοπή και πώς εφαρμόζεται

Πρόκειται για την πρακτική των Μαρτύρων του Ιεχωβά να διώχνουν από τη θρησκεία τους οποιονδήποτε βαπτισμένο θεωρούν ότι αμάρτησε αμετανόητα για τα αμαρτήματα εκείνα που θεωρούν σοβαρά. Η αποκοπή επιβάλλεται από θρησκευτικό δικαστήριο που αποτελείται από πρεσβυτέρους των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και τελείται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς ακροατήριο, εκτός αν κάποιος πρέπει να παρίσταται για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Σοβαρά αμαρτήματα άξια αποκοπής, θεωρούνται η πορνεία με όλες τις υποκατηγορίες της, η ψευδορκία, η κλοπή, ο φόνος, η μετάγγιση αίματος εν γνώσει του ανθρώπου, (στον εαυτό του ή σε παιδί του), η στράτευση, η παρακολούθηση συνάξεων άλλης θρησκείας, η αντίρρηση ή αμφισβήτηση των βασικών δογμάτων και της εξουσίας που ασκεί στους Μάρτυρες του Ιεχωβά το Κυβερνών Σώμα, κλπ.

Η αποκοπή, ισχύει για τον αμφισβητία βασικών δογμάτων της οργάνωσης, ακόμα και αν ΔΕΝ του δοθεί επιχειρηματολογία και απάντηση στα δόγματα στα οποία διαφωνεί ή αμφισβητεί. Οφείλει να τα αποδεχθεί χωρίς αντίρρηση, για να παραμείνει Μάρτυς του Ιεχωβά.

Ως κριτήρια αποκοπής, εξετάζονται η εμμονή (ή επανάληψη) του ανθρώπου σε κάποιο "αδίκημα", και το πόση δημοσιότητα έλαβε η πράξη, για το φόβο σκανδαλισμού κάποιων.

Αν αποφασισθεί η αποκοπή κάποιου, ο αποκομμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει έφεση της υπόθεσής του, που συγκαλείται σε λίγες ημέρες, και διαπιστώνει απλώς αν οι διαδικασίες έγιναν με τον προβλεπόμενο τρόπο, ή όχι.

Ο άνθρωπος που αποκόπτεται, δεν θεωρείται πλέον Μάρτυς του Ιεχωβά από τους πρώην ομοπίστους του, και δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Αν δείξει σημάδια μετανοίας, μπορεί να του επιτραπεί να παρακολουθεί τις συνάξεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά χωρίς να συμμετέχει, και χωρίς να μιλάει, ούτε να του μιλά κανένας τους. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι πρεσβύτεροι, που έρχονται κατά καιρούς σε συνδιαλλαγή μαζί του, ή τον ελέγχουν αν είναι έτοιμος για επανένταξη. Μια τέτοια επαφή Πρεσβυτέρων όμως με ανθρώπους που αποκόπηκαν με την κατηγορία της Αποστασίας από τη Σκοπιά, δεν συνηθίζεται, αντιθέτως αποφεύγεται.

Επίσης, απαγορεύεται στους άλλους να χαιρετούν έναν αποκομμένο, και να του μιλούν ακόμα. Δεν μπορούν να κάνουν παρέα μαζί του, να τρώνε μαζί του, να τον επισκέπτονται, ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη κοινωνική επαφή. Ακόμα και σε θέματα εργασίας, (όσο περνάει από το χέρι του Μάρτυρα του Ιεχωβά), θα πρέπει να αποφεύγει τις εργασιακές σχέσεις με έναν Αποκομμένο.

Εάν ο Αποκομμένος είναι συγγενής, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν δικαίωμα να του μιλούν και να τον επισκέπτονται ΜΟΝΟ όταν βρίσκονται στο ίδιο σπίτι. Αν ο συγγενής τους βρίσκεται σε άλλο σπίτι, οφείλουν να τον αποφεύγουν, έστω και αν είναι συγγενής πρώτου βαθμού, όπως γονέας ή παιδιά.

Εάν ο Αποκομμένος βρίσκεται στο ίδιο σπίτι, οι επαφές και συνομιλίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά μαζί του, θα πρέπει να περιορίζονται σε οτιδήποτε άλλο, εκτός από θρησκευτική συζήτηση, έστω και αν αυτός είναι γονέας ή παιδί του Μάρτυρα.

Οποιοσδήποτε Μάρτυρας του Ιεχωβά συλληφθεί να μην τηρεί την εντολή απομάκρυνσης και μη συνομιλίας με Αποκομμένους, αρχικά επιπλήττεται από τους Πρεσβυτέρους, και αν συνεχίσει περνάει από δικαστική επιτροπή, (θρησκευτικό δικαστήριο), αντιμετωπίζοντας και ο ίδιος την ποινή της Αποκοπής, αν συνεχίσει να μην υπακούει στην εντολή αυτή της Οργάνωσης.

Παλαιότερα η εταιρία Σκοπιά απέκοπτε και ανθρώπους αβάπτιστους σε αυτή, που απλώς έδιναν στην οργάνωση δελτίο έργου, δηλαδή περιοδική στατιστική των ευαγγελιστικών τους δραστηριοτήτων. Αλλά αργότερα περιορίσθηκε μόνο στους βαπτισμένους.

Ο Αποκομμένος κατά την πίστη των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αν πεθάνει, ή αν έρθει ο Αρμαγεδώνας, (που κατά τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι το τέλος του παρόντος συστήματος), και τον βρει εκτός οργάνωσης, θα πεθάνει, χωρίς δικαίωμα ανάστασης. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν, η αποκοπή, ισοδυναμεί με θανατική εκτέλεση του πρώην μέλους τους, καθώς τον θέτουν με αυτήν εκτός ελπίδας σωτηρίας.

Η αποκοπή δεν είναι απαραίτητα μόνιμη. Εάν ένα αποκομμένο άτομο μετανοήσει από την προηγούμενη διαγωγή του, μπορεί να γίνει αποδεκτός στην εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν υπάρχει καθορισμένη χρονική περίοδος για να συμβεί αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, περνούν τουλάχιστο έξι μήνες, και σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά μεγαλύτερος καιρός. Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο από αυτούς που αποκόπτονται τελικά επιστρέφουν στην εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Αυτοί που δεν επιστρέφουν, παραμένουν εφ' όρου ζωής απόβλητοι και απαγορευμένη συναναστροφή για τους υπόλοιπους.
 

2. Αποσυνταύτιση

Εκτός από τους αποκομμένους, υπάρχει και η κατηγορία των Αποσυνταυτισμένων. Πρόκειται για ανθρώπους που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούν να μην ονομάζονται πλέον Μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί πρέπει να υπογράψουν ένα χαρτί ότι πράγματι δεν επιθυμούν να είναι πλέον Μάρτυρες του Ιεχωβά, και από τη στιγμή εκείνη παύουν να είναι.

Η συμπεριφορά των Μαρτύρων του Ιεχωβά προς τους Αποσυνταυτισμένους, είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν προς τους Αποκομμένους, έστω και αν οι Αποσυνταυτισμένοι δεν βαρύνονται με απολύτως καμία κατηγορία παραπτώματος. Το ότι υπήρξαν Μάρτυρες του Ιεχωβά και πλέον δεν είναι, είναι επαρκής κατηγορία για να θεωρηθούν ανάξιοι συναναστροφής, χαιρετισμού,  συνομιλίας και σωτηρίας.

 
3. Αποστασία

Μια ειδική κατηγορία Αποκομμένων ή Αποσυνταυτισμένων, είναι οι Αποστάτες από τη Σκοπιά. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν πιστεύουν πλέον στα δόγματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και δεν επιθυμούν πλέον να επιστρέψουν, επειδή θεωρούν ότι βρήκαν κάτι σωστότερο.

Για τους ανθρώπους αυτούς υπάρχει ειδική υπόδειξη της οργάνωσης της Σκοπιάς, με τακτικότατα άρθρα στα έντυπα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, να είναι όσο το δυνατόν πιο απομονωμένοι από τα μέλη τους.

Αν κάποιος χαρακτηρισμένος "Αποστάτης" δραστηριοποιείται με δημοσιεύσεις ή ευαγγελισμό της πίστης του μεταξύ των Μαρτύρων του Ιεχωβά (κρυφά φυσικά), τότε στις συνάξεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά γίνεται ανάγνωση ειδικών επιστολών (από την ηγεσία) γι' αυτόν ονομαστικά, ώστε να τον αποφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο, και να μη συζητήσουν μαζί του, ή να μη δουν τα όσα δημοσιεύει.

Όταν ο Αποστάτης, λάμβανε άρτο και οίνο στις ετήσιες εορτές της Ανάμνησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά όταν ήταν μέλος τους, και μετά αποστατήσει (=αποστασιοποιηθεί) από αυτούς για δογματικούς λόγους, χαρακτηρίζεται επιπλέον και "Πονηρός Δούλος", καθώς οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τον τοποθετούν σε ειδική κατηγορία "αγίου που ξέπεσε".
 

4. Αντιρρήσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα

Πέραν από τις ερμηνευτικές αντιρρήσεις που έχουμε εκθέσει σε πλήθος άρθρα μας, οι αρνητές της πρακτικής αυτής της εταιρίας Σκοπιά, επικεντρώνουν κυρίως στα κοινωνικά, συνταγματικά και ηθικά προβλήματα που δημιουργεί η πρακτική αυτή, τα οποία συνοψίζονται περιληπτικά ως εξής:

1. Καταστρατηγείται το συνταγματικό δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, καθώς η αλλαγή θρησκείας τους κωλύεται και τιμωρείται με τα παρακάτω προβλήματα.

2. Κλονίζεται η οικογενειακή τους ενότητα και επαφή, καθώς απαγορεύεται στα μέλη της οικογενείας τους να έχουν μαζί τους πνευματική επαφή.

3. Αποστερούνται συγγενείς που δεν μένουν στο ίδιο σπίτι, ακόμα και από την απλή κοινωνική επαφή των μελών της οικογενείας τους που είναι ακόμα Μάρτυρες του Ιεχωβά.

4. Κινδυνεύει η εργασία αποκομμένων που εργάζονται σε Μάρτυρες του Ιεχωβά εργοδότες.

5. Καταστρέφονται κοινωνικές γνωριμίες και φιλίες χρόνων, λόγω της απαγόρευσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ακόμα και να μιλούν με αποκομμένους φίλους τους.

6. Αποθαρρύνεται έτσι η αποχώρηση μελών της οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά που επιθυμούν να αποχωρήσουν, και παραμένουν εκεί παρά τη θέλησή τους, για να μην υποστούν τις ανωτέρω συνέπειες.

7. Δημιουργείται κοινωνική πίεση σε ανθρώπους να επανέλθουν παρά τη θέλησή τους στην οργάνωση της Σκοπιάς, για να πάψουν οι ανωτέρω "ποινές".

8. Δημιουργούνται "στεγανά" για να μη μάθουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τους πραγματικούς (ίσως και άδικους) λόγους αποκοπής κάποιου, μια και μετά δεν του μιλούν, και να μη μάθουν τους λόγους για τους οποίου διαφώνησε με το δόγμα της εταιρίας Σκοπιά, και τα επιχειρήματα που διαθέτει εναντίον της οργάνωσης.

9. Δημιουργείται ΜΕΣΑ στη Σκοπιά μεγάλος αριθμός ανθρώπων που αμαρτάνουν κρυφά επειδή δεν πιστεύουν πλέον τη Σκοπιά, αλλά δεν αποχωρούν για να μην υποστούν τις συνέπειες.

10. Διαλύονται οικογένειες, μένουν παιδιά με χωρισμένους γονείς, μένουν ηλικιωμένοι χωρίς τα παιδιά και τα εγγόνια τους, παιδιά διώχνονται από το σπίτι, και άλλα τέτοια, λόγω της αποκοπής τους.

Τα παραπάνω δέκα σημεία είναι ενδεικτικά των απαράδεκτων συνεπειών της αποκοπής σε πολλούς ανθρώπους, που τόλμησαν να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, και να φύγουν από τη Σκοπιά για να προσχωρήσουν σε μια άλλη πίστη που θεωρούν σωστότερη. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνέπειες της αποκοπής, μπορεί κάποιος να βρει σε άλλη μας μελέτη.

Ν. Μ.


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 


Εγγραφή στο κανάλι μας στο Viber
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης