Γέρων Φιλόθεος και παλαιοημερολογήτικο

Συγκεντρώνουμε σε μια θεματική ενότητα επιστολές του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου του Ζερβάκου που διαπραγματεύονται το παλαιημερολογήτικο ζήτημα. Οι δημοσιεύσεις αυτές επ' ουδενί δεν έχουν ως στόχο την πολεμική προς τον οποιονδήποτε αλλά την ορθή πληροφόρηση του πληρώματος της Εκκλησίας και μακάρι να καταστούν εφαλτήριο ορθοδόξου προβληματισμού για το αν τα όσα υποστηρίζει μαινόμενος ο καθένας είναι αρεστά στον Θεό.

Είναι γνωστό πως ο Γέρων Φιλόθεος έψεγε τον τρόπο αλλαγής του ημερολογίου και επιθυμούσε την επαναφορά του κυρίως για λόγους ενότητος των πιστών. Ουδέποτε όμως δογματοποίησε το ημερολογιακό ζήτημα δημιουργώντας κάποιο σχίσμα. Ήταν πάντοτε σε κοινωνία με την εν Ελλάδι Σύνοδο και ακολούθησε το νέο ημερολόγιο κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία. 


Επισολές σχετικές με το ημερολόγιο . . . Ως προς το ημερολόγιον μη φαντασθής ή νομίσης ότι εγώ την ψυχήν μου την έχω διά κόλασιν... (27/7/09)
Επιστολές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Επιστολή ανφερόμενη στο θέμα του παλαιού και νέου ημερολογίου. (27/7/09)
Επιστολές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Με θέμα το παλαιό και το νέον ημερολόγιον... (27/7/09)
Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Επισολές περί του παλαιού και νέου ημερολογίου... (27/7/09)
Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Την επιστολήν σας έλαβον και τα εν αυτή ανέγνων. Παρετήρησα ότι εις όσα σοι έγραφον, ότι νεω­τερίζεις, δεν απήντησες... (28/7/09)
«Τυφλός τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται» (31/7/09)
Δύο θαύματα αποδεικτικά ότι δεν σώζει το ημερολόγιο αλλά η μετάνοια. Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. (27/6/09)
Εκκλησία. Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα. (22/6/07)
Εκκλησία. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, περι μετανοίας και παλαιού ημερολογίου. Η αλλαγή του ημερολογίου επέφερε σύγχυσι και διαίρεσι στην Εκκλησία ... (7/8/2007).


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης