Η συνέχεια της Ρωμηωσύνης από τον νέο Ελληνισμό φαίνεται καθαρά στην εξελικτική πορεία του δικαίου στο νεοϊδρυθέν Ελληνικό Κράτος. Μιλάμε για εξελικτική πορεία του δικαίου, διότι δεν έχουμε δημιουργία νομικού συστήματος, ταυτόχρονη με την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, αλλά συνέχιση της νομικής παράδοσης που ίσχυε για τον υπόδουλο Ελληνισμό στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας. Στην περίοδο εκείνη δικαστική εξουσία επί των υπόδουλων Ελλήνων ασκούσε η Εκκλησία, μέσα στα πλαίσια του εθναρχικού της ρόλου, εφαρμόζοντας, για μεν τα εκκλησιαστικά ζητήματα το κανονικό δίκαιο, για δε τα κοσμικά, κυρίως, την Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου.

 

Μέρος Α': Tα πρώτα Συντάγματα
Μέρος Β': Το Ρωμαϊκό δίκαιο στα πρακτικά της Α' Εθνοσυνέλευσης
Μέρος Γ': Οι αναφορές του Ρωμαϊκού Δικαίου στις εθνοσυνελεύσεις και οι πρώτες αντιδράσεις
Μέρος Δ': Καποδιστριακή Περίοδος
Μέρος Ε': Περίοδος Αντιβασιλείας
Μέρος ΣΤ': Το παράδειγμα του Πέτρου Καλιγγά
Μέρος Ζ' :
Η εξήλιξη του δικαίου στο τέλος του ΙΘ΄ και αρχές Κ' αι.


© 2009 impantokratoros.gr
Επιτρέπεται η χρήση, διάθεση και αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου αρκεί να διατηρείται το αρχικό νόημα χωρίς περικοπές που πιθανόν να το αλλοιώνουν για μή εμπορικούς σκοπούς, με  βασική προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή:  www.impantokratoros.gr


Ιστορική Μελέτη - Η Γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Τα πρώτα συντάγματα (21/8/09)
Ιστορική Μελέτη - Η γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Το Ρωμαϊκό Δίκαιο στα πρακτικά της Α' Εθνοσυνέλευσης. (21/8/09)
Ιστορική Μελέτη - Η Γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Οι αναφορές του Ρωμαϊκού Δικαίου... (21/8/09)
Ιστορική Μελέτη - Η Γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Καποδιστριακή Περίοδος. (21/8/09)
Ιστορική Μελέτη - Η Γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Περίοδος Αντιβασιλείας
Ιστορική Μελέτη - Η Γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - To παράδειγμα του Καλιγγά (21/8/09)
Ιστορική Μελέτη - Η γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Η εξέλιξη του δικαίου στο τέλος του ΙΘ' ... (21/8/09)


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης